Wat zijn de werkzaamheden van een goede projectleider?

Veel bedrijven maken gebruik van projectleiders bij de uitvoering van projecten die volgens doelstellingen gehaald moeten worden. Maar wat doet een projectleider precies? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een projectleider?

Wat is een projectleider?

Een projectleider is iemand die (vaak tijdelijk) de touwtjes in handen neemt, als er een taak moet worden afgerond. Zo’n project heeft altijd een doel, een zichtbaar resultaat. De projectleider zorgt ervoor dat de juiste mensen aan de taken werken waar zij goed in zijn en waar ze plezier in hebben.

Wat zijn de voornaamste taken?

Allereerst zorgt een projectleider voor een doelstelling. Wat wil het bedrijf bereiken met dit project? Hierna worden de voorwaarden opgesteld om het project uit te kunnen voeren. Nadat het project van start is gegaan, is één van de belangrijkste taken van de projectleider om de voortgang van het project in de gaten te houden. Loopt alles volgens plan? Houd iedereen zich aan de gestelde deadlines en worden beloftes nagekomen?

De doelstelling van een project

Het project moet wel een haalbare doelstelling voor het bedrijf en het personeel zijn. Veel projectleiders maken hierbij gebruik van de SMART-doelstelling: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Door gebruik te maken van de SMART-methode is het voor alle betrokkenen van het project duidelijk waar zij aan toe zijn.

De voorwaarden

Na de doelstelling, is het zaak om de voorwaarden te scheppen. De belangrijkste taken van een projectleider zijn in deze fase met name gericht op het maken van een planning die voldoet aan het budget wat beschikbaar is. Wat zijn binnen de planning de milestones en tussendoelen die gehaald moeten worden? Hoeveel en wat voor personeel is hier voor nodig? Welke middelen zijn verder beschikbaar of noodzakelijk om deze milestones te halen?

Voortgang van het project

Om de vaart erin te houden, houdt de projectleider een vinger aan de pols. Houdt iedereen zich aan de afspraken? Worden de tussentijdse doelen gehaald? Voor mensen die meewerken aan een project is het vaak een andere manier van werken dan het ‘normale werk’. Dit heeft meestal te maken met de strakke deadlines die worden gesteld en de samenwerking die is vereist tussen meerdere partijen. Het is de taak van de projectleider om dus bijtijds in te grijpen wanneer afspraken niet worden nagekomen.

Goede communicatie is essentieel

Een projectleider is een breed begrip en komt voor in meerdere sectoren. Toch is er één capaciteit die bij een projectleider altijd naar boven komt drijven: Communicatie. Een goede communicatie betekent dat de projectleider in staat is om de doelen en de voorwaarden van een project goed over weet te brengen. Vaak moet dit in een dermate kort tijdsbestek gebeuren dat een tweede belangrijke eigenschap, plannen, om de hoek komt kijken.

Is een projectleider niet gewoon een manager?

Het verschil tussen een manager en een projectleider is dat een manager doorlopend bij het bedrijf betrokken is en zich vaak bezig houdt met de dagelijkse activiteiten van een bedrijf, zoals een operationeel manager. Een projectmanager of projectleider is iemand die voornamelijk werkt aan kortdurende projecten vaak gericht op verandering. Kenmerkend voor een projectmanager is het improvisatievermogen die zo nu en dan flink op de proef wordt gesteld.

Zo word je projectleider

Er zijn diverse opleidingen en cursussen waarmee je je kunt ontwikkelen als projectleider. Belangrijke aspecten zijn dus dat je goed kunt plannen, mogelijke problemen kunt voorzien, medewerkers kunt motiveren en onmisbaar kunt laten voelen binnen een project en taken aan andere mensen kunt overdragen.