Wat zijn de doorgroeimogelijkheden voor werknemers?

Kan werkgever ontplooiing van werknemers bevorderen?

Doorgroeien binnen het bedrijf wil iedere werknemer met hart voor de zaak wel. Een goede werkgever biedt dan ook kansen voor ontplooiing aan zijn medewerkers. Motivatie is een speerpunt in de leidinggevende capaciteiten van het management. De motivatie, het enthousiasme van de medewerkers in het team neemt toe, als mensen kansen zien om door te groeien. Je bindt hiermee de werknemers aan het bedrijf. En dat heeft positieve effecten op het team èn op het bedrijfsresultaat.

Motiveren om te groeien

Enkele factoren waardoor medewerkers gemotiveerd worden in hun werk zijn: beloning, zekerheid, waardering, teamverband, beslissingsruimte en macht. De doorgroeimogelijkheden voor de werknemer moeten dus ook op deze (en vergelijkbare) punten liggen. Hier liggen enorme kansen voor de werkgever. Kansen, die eigenlijk niet langer gemist mogen worden. Maar hoe kan de werkgever die kansen dan benutten?

Enkele doorgroeimogelijkheden voor werknemers op een rijtje

Kansen voor de werkgever om de werknemer te motiveren en te waarderen liggen op het gebied van:

  • opleidingen
  • beoordelingen
  • feedback.

Als deze faciliteiten beschikbaar zijn, zijn er reële kansen voor doorgroei en ontplooiing van de werknemers op gebieden als salaris en beslissingsruimte.

Opleiding voor ontplooiing

Een belangrijk middel om ontplooiing van werknemers te bevorderen is het faciliteren van opleidingen. Dit kunnen zowel interne opleidingen, als externe trainingen en studies zijn. Op deze manier helpt de werkgever de individuele medewerker om te groeien in zijn functie. Hiermee open je de weg voor het doorgroeien binnen het bedrijf. Uit onderzoek blijkt, dat het overgrote deel van de werknemers vooral interne opleidingen waardeert. Hierdoor blijft de band met het bedrijf in tact. De opleidingen passen bij de praktische vragen, waar zij tegenaan lopen. Het is een vorm van letterlijk doorgroeien binnen het bedrijf. Bovendien is een interne opleiding een goed instrument voor teambuilding.

Beoordeling van het functioneren

De opleidingen vloeien als het goed is voort uit een gestructureerd systeem van beoordeling. Door periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken houden de werkgever èn de werknemer de vinger aan de pols. De werkgever heeft de totale doorgroeimogelijkheden voor werknemers binnen het bedrijf in kaart. O.b.v. de gesprekken is ook de feitelijke ontplooiing per werknemer in de afgelopen periode in beeld. Met een juiste match kunnen nu de juiste werknemers binnen het bedrijf doorstromen, doorgroeien. En zo groeit ook de kwaliteit van het team en het bedrijf al geheel.

Feedback opent de deur naar groei

Tijdens het dagelijks werk zijn er doorgroeimogelijkheden voor werknemers door feedback te geven. Feedback omvat tips en trucs om beter te functioneren, zowel functioneel als relationeel binnen het team. Door opbouwende kritiek, door positieve feedback, groeien werknemers van binnenuit in het bedrijf. Vanzelfsprekend is dit goed voor de teambuilding, de efficiency, de HR en zelfs de financiële positie van het bedrijf.

Als werknemers doorgroeien binnen het bedrijf

Een werkgever die aandacht heeft voor zijn medewerkers zorgt voor goede arbeidsvoorwaarden. Niet alleen primair – zoals het salaris – maar zeker ook secundair. En daar hoort het bieden van doorgroeimogelijkheden aan de werknemers onverkort bij. Een individuele medewerker kan vooral behoefte hebben aan zekerheid, aan een hogere hiërarchische positie, of aan groei in kennis en persoonlijke vaardigheden. Als de werkgever dat goed in kaart heeft, kunnen de voordelen van het samenwerken optimaal worden benut.