Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van samenwerken?

Iedere medewerker zou over de competentie samenwerken moeten beschikken. De mens is immers niet gemaakt om alleen te zijn. De mens is een sociaal wezen. In dat verband is samenwerking een vereiste. Maar wat heb je ervoor nodig? En wanneer ben je er goed in? De eigenschappen voor samenwerken zijn te vatten in een aantal categorieën. Denk hierbij aan sociale vaardigheden en eigenschappen en wat wij zien in de uitvoering.

Vaardigheden

In sociale vaardigheden als het kunnen onderhouden van relaties met mensen, flexibiliteit, assertiviteit en  overtuigingskracht ligt de basis voor samenwerking. Als je daarnaast goed om kunt gaan met agressie – verbaal en non-verbaal – beschik je over een reeks competenties om het samenwerken tot een goed einde te brengen.Je kunt m.a.w. luisteren en hebt aandacht voor de ander; ongezond autoritair gedrag is je vreemd. Aan de andere kant kun je wel de richting mee bepalen, een goed verloop van het samenwerkingsproces in het oog houden. Samenwerking bestaat dus uit do’s en don’ts.

> Lees meer

Benieuwd hoe je beter kunt samenwerken?

Meer weten over samenwerken?

Eigenschappen voor samenwerken

In het onderhouden van je relaties stel jij je dienstbaar op. Je bent bereid om samen het gezamenlijke doel te bereiken. Door op een vriendelijke manier eerlijk voor je mening uit te komen, creëer je ruimte om eventuele problemen het hoofd te bieden. Niet individueel, maar samen, als team. Je bouwt zo mee aan het team. Je legt zo het fundament voor een efficiënte samenwerking. Je kunt je ook inleven in je teamgenoten èn in de belangen van de organisatie. Door de samenwerking van deze combinatie van jouw factoren in jouw karakter breng je dingen (en meningen) samen. Er vloeit automatisch een mooi product uit voort. Je beschikt kortom over sociale eigenschappen, waarvan ieder weldenkend mens beseft dat ze nodig zijn voor een goede samenwerking. Met jouw eigenschappen voor samenwerken ben je een voorbeeld, dat navolging verdient (en krijgt).

 

 Samenwerking in uitvoering

Er is een uitspraak: ‘Aan de vruchten herken je de boom’. De resultaten, die je met je team bereikt, geven dus aan of het team beschikt over de juiste competenties voor samenwerken. Het blijkt dus uit de uitkomsten van het project ‘Samenwerking in de uitvoering’. Als jij je als mens inzet om samen met anderen een gezamenlijk doel te bereiken, dan zal de effectiviteit van het samenwerken groot zijn.

Door informatie niet voor jezelf te houden, maar te delen met anderen, creëer je draagvlak binnen het team en bevorder je (het resultaat van) de samenwerking. Vergelijkbaar is het deelnemen aan en ondersteunen van de ideeën van je teamgenoten. Je bouwt immers samen, met zijn allen, aan hetzelfde product. Kortom, door als team de eigenschappen voor samenwerken goed te gebruiken ben je effectief in de samenwerking in uitvoering.

Als de vruchten van je competenties samenwerken

  • Als de teamleden het gezamenlijke doel helder voor ogen hebben,
  • als de teamleider hun competenties op efficiënte wijze met elkaar verbindt,
  • als ieder teamlid zijn of haar eigenschappen voor samenwerken optimaal benut,
  • als de valkuilen van het samenwerken vakkundig worden omzeild,
  • kortom, als de vruchten van de eigenschappen en competenties samenwerken,

dan is er sprake van efficiënt samenwerken. Dan wordt teambuilding effectief ingezet t.b.v. de organisatie.

Meer weten over samenwerken?