Wat is stakeholder management?

Leestijd: 7 min

Stakeholder management, het is een term die opduikt bij reorganisaties, het opzetten van projecten, of bij het leiden van organisaties. Binnen een bedrijf of bij een project zijn altijd meerdere mensen en partijen betrokken,de stakeholders. Al die partijen hebben hun eigen belangen en verwachtingen. Het goed omgaan met deze belangen, dat is stakeholder management. In deze blog gaan we dieper in op de betekenis van stakeholder management en de voordelen ervan.

Stakeholder management: definitie

Wat is stakeholder management? Dat is een vraag die we regelmatig gesteld krijgen. Veel mensen hebben wel een idee van wat het is. Maar hoe het nou precies toegepast kan worden, dat weet niet iedereen. De definitie van stakeholder management is het in goede banen leiden van de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden bij een project of een bedrijf. Voorbeelden van stakeholders zijn medewerkers, aandeelhouders, belangengroepen, de overheid en klanten.

Voorbeeld stakeholder management

Stel, je bent binnen je organisatie verantwoordelijk voor het doorvoeren van een grote verandering. Zeg: het opzetten van een nieuwe vestiging in een andere stad. Je krijgt dan te maken met verschillende stakeholders: de medewerkers, een lokale overheid, wellicht actiegroepen of klanten die vragen stellen. Hun verwachtingen en belangen bij het opzetten van die nieuwe vestiging zijn niet hetzelfde. Sterker nog: ze kunnen zelfs botsen met elkaar. Met behulp van stakeholder management creëer je draagvlak en steun bij al die verschillende partijen. Je zorgt ervoor dat iedereen net zo enthousiast wordt over die nieuwe vestiging als jij.

Stakeholder management betekenis geven

Stakeholder management kan van grote betekenis zijn voor het laten slagen van een verandering. Maar dan moet het wel goed worden toegepast. En dat is een uitdaging. Als de druk op een (re)organisatie hoog is, wordt vaak eerder gekeken naar het halen van hele concrete doelstellingen, in plaats van het managen van de relaties met belanghebbenden. Hieronder een paar tips om stakeholder management succesvol toe te passen.

Breng in kaart

Ten eerste: breng in kaart wie de stakeholders zijn. Op wie heeft de verandering impact? En wie zijn hebben de meeste invloed, wie zijn de beslissingmakers binnen een organisatie? Maak een overzichtelijke lijst van alle partijen waar je contact mee moet houden.

Communiceer

Als je dan in beeld hebt wie de stakeholders zijn, is het belangrijk om een goede relatie met hen op te bouwen. Maak afspraken over wie contact houdt met welke stakeholder en hoe frequent dat contact moet plaatsvinden.

Luister

Probeer goed te luisteren naar wat de belanghebbenden zeggen over het project of de verandering. Waar zitten volgens hen de pijnpunten? Klopt hun beeld? Check of zij geen verkeerde aannames maken. Waarschijnlijk krijg je feedback van bijvoorbeeld medewerkers, klanten of aandeelhouders. Neem dit serieus en zie het als een kans. De kennis en ervaring van stakeholders kan goed van pas komen.

Training

Uiteindelijk is stakeholder management ook iets dat je leert door het te doen. Elke verandering, elk bedrijf en iedere belanghebbende zitten weer anders in elkaar. Een training in stakeholder management kan erbij helpen om op een betere manier om te gaan met de spelers in jouw veld. Bij de training ‘Effectief Stakeholder Management ga je aan de hand van casussen uit jouw praktijk aan de gang.