Wat is mindmapping en waar gebruik je het voor?

Wat is mindmapping?

Ieder mens beschikt over de gave om dingen te onthouden, die hij of zij ziet of hoort. Iedereen gebruikt daarbij ook woorden èn beelden. Verder is het menselijk brein slechts beperkt toegankelijk. In ons interne geheugen vallen zogezegd nog wel eens wat steken. En dat is jammer, want dan zien we (soms cruciale) informatie over het hoofd. Mindmapping brengt hier orde.

Gegevens ordenen geeft informatie

Tijdens workshops en presentaties, vergaderingen en lessen op school komt veel informatie op ons af. De vraag is dan hoe je het beste aantekeningen kunt maken. Hoe noteer je de informatie zodanig, dat je die informatie ook in je geheugen opslaat? Hoe onderscheid je hoofd- en bijzaken?

Hoe kun je doelgericht bezig zijn met wat je hoort of ziet? Je kunt het geordend – dus per subonderwerp – op een vel papier schijven. Kortom, een mindmap maken. Zo’n mindmap kun je ook met de computer maken (m.b.v. de iMindmap software).

Mindmapping is creatief en effectief

Als je een mindmap maakt, gebruik je jouw creativiteit. Je brengt je eigen gedachten en/of die van anderen in kaart. Al is het onderwerp nog zo complex, door er structuur in aan te brengen creëer je overzicht. Daardoor kun je effectief gebruik maken van die informatie.

De prestaties van de hele organisatie kunnen toenemen, als mindmapping een geïntegreerd onderdeel is van de bedrijfsprocessen. Door een mindmap te maken, kom je tijdens het proces op onverwachte gedachtesprongen. Je opent deuren, die anders gesloten zouden blijven. Gericht op het doel breng je meer oplossingen in beeld voor het probleem waar je mee zit. Mindmapping helpt om doelgericht te presteren.

mindmapping

De geschiedenis van mindmapping

Mindmapping komt niet zomaar uit de lucht vallen. Veel mensen hebben het tegenwoordig over mindmapping als een soort toverformule. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? De grondlegger is Tony Buzan, een psycholoog, annex onderwijskundig adviseur.

Als student merkte hij, dat hij wel aantekeningen maakte, maar dat dit onvoldoende effectief was. Hij zocht naar een betere methode om de leerstof te kunnen onthouden. Eind jaren ’70 van de vorige eeuw begon hij mindmapping te ontwikkelen. Dit nam uiteindelijk een enorme vlucht, als je kijkt naar de mate waarin tegenwoordig over mindmapping gesproken wordt.

Waarvoor is een mindmap bruikbaar?

Een mindmap is te gebruiken in vele situaties, waarin informatie wordt overgedragen. Complexe onderwerpen worden voor meer mensen inzichtelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de stroom van gegevens:

  • in het onderwijs,
  • tijdens vergaderingen en
  • presentaties.

Het is zowel inzetbaar om bijvoorbeeld een presentatie voor te bereiden, als tijdens en na de sessie. Je kunt zowel papier en pen, als een computer gebruiken.

Hoe ziet een mindmap eruit?

Centraal in de mindmap staat een afbeelding, die de kern of de focus van het idee uitbeeldt. De afgeleide onderdelen van deze kern worden als vertakkingen in allerlei richtingen in de mindmap getekend. Sleutelwoorden bij de afbeeldingen brengen structuur aan in de mindmap. Nadere details worden als kleinere takjes weergegeven. Zo ontstaat een boom als een schematisch overzicht van alle relevante gedachten.

Ondersteuning bij het mindmappen

Met mindmapping bespaar je tijd en geld en je bevordert productiviteit en creativiteit. Je gaat in feite recht op het doel af. Kortom, een win-winsituatie voor alle betrokkenen.