Waaruit bestaat een communicatieplan?

Leestijd: 6 min

Wat is een communicatieplan?

Iedere organisatie, ieder bedrijf staat of valt met de relatie met de klanten en leveranciers. Een relatie, die goed onderhouden moet worden. Een onderhoudsplan is daarbij een heel bruikbaar hulpmiddel. Dat onderhoudsplan heet ‘communicatieplan’.

In het communicatieplan wordt beschreven op welke wijze de doelen uit het marketingplan nagestreefd en bereikt worden. Door bij het opstellen van het communicatieplan rekening te houden met de SMART factoren – specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden – bereik je de beste resultaten.

Waaruit bestaat het communicatieplan?

Een goed communicatieplan bestaat uit een aantal onderdelen. Na het analyseren van de eigen organisatie en de omgeving, worden doelgroep en doelstellingen omschreven. Op basis van de kernboodschap wordt de communicatiestrategie onder woorden gebracht. Rekening houdend met de financiële positie en vooruitzichten mondt dit uit in een communicatiematrix. Tenslotte vindt na vaststelling van het communicatieplan periodiek evaluatie plaats, om zo een verdere verbetering te creëren.

Analyse, doelgroep en doelstellingen

Als start van het opstellen van een communicatieplan breng je met een sterkte/zwakte analyse de uitgangssituatie in kaart. Hierbij wordt het bedrijf geplaatst tegen het licht van je (globale) doelgroep, de markt en/of de concurrentie.

Aansluitend leg je in het communicatieplan vast wie je aanspreekpunt is. Hierbij ga je verder dan de doelgroep in het marketingplan. De communicatie is meer specifiek (S). De doelgroep in het marketingplan is bijvoorbeeld ‘de zzp’er’. In het communicatieplan wordt (als belangrijkste doelgroep) bijvoorbeeld een branche of bedrijfsleeftijd als factor toegevoegd.

De doelstellingen worden bij het opstellen van het communicatieplan SMART gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld het doel bepalen om in het komende jaar 20% omzetstijging te realiseren met productgroep A en 10% met productgroep B. Goede, wervende communicatie is dan een vereiste.

Kernboodschap in het communicatieplan en de strategie

Ook de kernboodschap in het communicatieplan moet vanzelfsprekend SMART zijn. Het is het centrale thema van al je communicatie. Dit sijpelt overal in door. Een specifieke boodschap, gericht op de doelgroep, levert immers meer rendement op dan een algemene term. Denk aan: ‘De voordelen van productgroep A voor de doelgroep onder de aandacht brengen’.

Hoe je dat vormgeeft wordt vastgelegd in de strategie. In deze fase van het opstellen van je communicatieplan bepaal je via welke media, etc. je de boodschap gaat uitdragen. Je maakt zowel een globale, als een specifieke, gedetailleerde planning: het tijdpad. En natuurlijk wie er binnen de organisatie (en bij derden, zoals een ingehuurd reclamebureau) voor welke stap in de uitvoering verantwoordelijk is.

Het financiële plaatje in het communicatieplan

Goede en doeltreffende communicatie levert geld op. De omzet is hier immers mede van afhankelijk. Maar voor niets gaat de zon op. Of anders gezegd: de kost gaat voor de baat uit. Daarom is het financiële plaatje een belangrijke sluitpost bij het opstellen van je communicatieplan.

De kostenpost van de communicatie met de doelgroep omvat meer dan de feitelijke plaatsing van advertenties, etc. Ook het productieproces maakt hier al deel van uit. Denk bijvoorbeeld aan de tijd en het materiaal voor vormgeving en verzending. De kosten moeten uit het voor communicatie beschikbare budget gedekt worden. Bij het opstellen van het communicatieplan wordt hiermee uiteraard rekening gehouden.

Samenvatting en evaluatie van het communicatieplan

Ter afronding wordt het geheel overzichtelijk samengevat in een zogeheten communicatiematrix. Concrete informatie over de doelgroep, de boodschap, de strategie en de financiën staan hierin schematisch op een rijtje.

Deze samenvatting is een goed uitgangspunt voor de periodieke evaluatie van het communicatieplan. Het SMART principe ‘Meten is weten’ impliceert een moment van terugblikken met het oog op de toekomst. Al doende leert men. Verbetering blijft altijd mogelijk. Kortom, het opstellen van een communicatieplan is een levend, continu doorgaand proces. Een proces waarbij trainingen van tijd tot tijd geen overbodige luxe zijn.