teamprestatie

Teamprestaties verbeteren: hoe pak je dat goed aan?

Bestaat jouw team stuk voor stuk uit topspelers, maar blijven de totale prestaties echt onder de maat? En lukt het je niet om hier verandering in te brengen? Kijk dan eens goed naar het samenspel van de werknemers onderling. Een afdeling presteert namelijk stukken beter, als de werknemers een geolied team vormen. Goede teamprestaties zijn afhankelijk van een aantal belangrijke factoren. Welke dat zijn? Hole 18 zet ze voor je op een rijtje.

1. Onderling vertrouwen

De belangrijkste voorwaarde die volgens de piramide van Lencioni aan de basis staat van betere teamprestaties, is het vertrouwen tussen werknemers onderling en tussen werknemer en werkgever. Dat vertrouwen ontstaat als teamleden elkaar respecteren. Ze kennen ieders persoonlijke omstandigheden en er is waardering voor elkaars kwaliteiten. De collega’s durven zich kwetsbaar op te stellen, zodat ze hun zwakke punten kunnen versterken met de kracht van een ander. Zonder onderling vertrouwen zal het team ondermaats blijven presteren.

2. Confrontatie en discussie

Als de onderste laag van de piramide van Lencioni stevig en zeker is, kan het team aan de volgende laag gaan bouwen: Confrontatie en discussie. In een goed team ontstaan altijd confrontaties en discussies. Deze zijn noodzakelijk om tot de beste oplossingen te komen. Het is belangrijk dat moeilijke onderwerpen niet ontweken worden. Zonder onderliggend vertrouwen hebben discussies echter geen meerwaarde. Spelers durven niet het achterste van hun tong te laten zien, of nemen de moeite niet om zich hard te maken voor hun standpunt. Goed onderbouwde argumenten zijn constructief en creëren een sterker eindresultaat.

teamprestaties - groupmeeting

3. Betrokkenheid

Bij gebrek aan confrontatie en discussie, moet je als leidinggevende twijfels hebben over de betrokkenheid van je team. Een levendige discussie ligt namelijk aan de basis van begrip. En begrip is erg belangrijk voor betrokkenheid. Als een van de teamspelers zich niet kan engageren met het project, dan is de kans groot dat hij zich totaal niet betrokken voelt bij het eindresultaat. Met een slechtere individuele inzet tot gevolg, wat zijn weerslag heeft op de totale prestatie.

“Wanneer teamleden in de loop van hartstochtelijke en open debatten geen lucht hebben kunnen geven aan hun meningen, engageren ze zich zelden of nooit en stellen zij zich ook niet achter besluiten op, hoewel ze misschien tijdens vergaderingen instemming veinzen” – Lencioni

4. Verantwoordelijkheid

In een goed functionerend team neemt iedere speler zijn verantwoordelijkheid. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is het sterkste, als er een hoge betrokkenheid heerst bij alle spelers. De best presterende teams zijn teams waarin de betrokkenen elkaar aan durven te spreken op hun verantwoordelijkheden. Voortgangsgesprekken, het specificeren van doelstellingen en het uitdelen van beloningen kunnen het verantwoordelijkheidsgevoel versterken. Duidelijke, transparante afspraken en het eerlijk verdelen van de taken zijn enorm belangrijk voor goede teamprestaties.

5. Resultaten

Voor het afdelingsrapport zijn collectieve resultaten belangrijker dan individuele prestaties. Een goed team krijgt waardering voor gezamenlijke successen, waardoor individuele hoogtepunten minder belangrijk worden.

“Een niet aflatende concentratie op specifieke doelstellingen en duidelijk omschreven resultaten is een absolute noodzaak voor ieder team dat zichzelf op prestaties beoordeelt” – Lencioni

Een goed presterend team is ook nog eens goed voor de arbeidsethos van alle betrokken medewerkers. Tevreden werknemers zijn minder snel geneigd om hun heil ergens anders te zoeken. Ze gaan met meer plezier naar hun werk en melden zich minder snel voor langere tijd ziek. Een mooie win-win situatie om je als werkgever hard voor te maken.

Teamprestaties- discussion

Hoe de teamprestaties van jouw afdeling?

Als je wil weten hoe jouw team ervoor staat, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  1. Is het voor teamleden mogelijk om openlijk hun mening over het onderwerp te ventileren?
  2. Zijn teamvergaderingen enthousiast, engagerend en productief?
  3. Duurt het te lang om tot besluiten te komen of wordt juist voorkomen dat discussies ellenlang doorgaan?
  4. Worden er duidelijke, transparante afspraken gemaakt en is ieder zich bewust van zijn taak?
  5. Durven teamleden hun tekortkomingen te laten zien?
  6. Zijn teamleden bereid om hun eigen belangen op te offeren voor het welzijn van het team?

Scoort jouw team veelal ‘ja’, dan zit je goed. Is het antwoord voor het merendeel ontkennend, dan zijn er goede stappen te maken. Je kunt zelf proberen de situatie te veranderen. Het is meestal effectiever om een externe professional in te schakelen. De buitenstaander kan dan namelijk ‘schuld’ kan krijgen van de negatieve gedachten die gepaard gaan met elke verandering in een bedrijf. Dat bevordert het ‘Samen staan we sterk’ gevoel van de werknemers.

Wil jij advies over hoe jij de prestaties van jouw team kan verbeteren? Hole 18 kan je daarbij helpen! Hoe? Neem snel contact op, dan kijken we samen wat het beste bij de situatie past.