Berichten

Jelle Staleman lezing TeDx

Tussen leven en dood!

Tussen topprestaties en faillissement!

Tijdens mijn K2 lezingen vertel ik aan de hand van indrukwekkend film- en fotomateriaal over de letterlijke en figuurlijke hoogtepunten van mijn bergsport carrière. Het letterlijke hoogtepunt van mijn lezing ligt bij de 8611 meter hoge K2, de op een na hoogste berg ter wereld. De K2 is slechts 200 meter lager dan de Mount Everest maar wel bijna 2 keer zo steil!

Tussen een expeditie en het bedrijfsleven zijn genoeg parallellen te bedenken. Doelen stellen, motivatie, wilskracht, doorzettingsvermogen en innovatief denken zijn zaken die zowel in het bedrijfsleven als in de bergsport nodig zijn om doelen te bereiken.

In de lezing zet ik jou, je medewerkers en team op scherp. Laat ik ze nadenken over de wijze waarop jullie de top ook kunnen halen en wat daarvoor nodig is. En of jullie dit ook willen?

Lees meer over Jelle

Hoe kun je het beste in teamverband werken?

De media waren niet mals na de uitschakeling van het Nederlandse voetbalelftal tijdens het EK-kwalificatietoernooi in 2015: ‘wat een afgang van een team vol toptalenten!’  Sportcritici vroegen zich af hoe het zo ver kon komen, na de goede prestaties op het WK 2014. Hoe kon een team zo snel devalueren tot het zooitje ongeregeld dat nu op het veld stond? Aan de individuele kwaliteiten van de spelers kon het niet liggen. Was het een gebrek aan teamverband of teamgevoel? Of lag de oorzaak bij slecht leiderschap?

De grootste valkuilen binnen een team

Wat dit voorbeeld ons leert, is het volgende: Ook al heb je letterlijk een elftal aan goede ‘spelers’, dan nóg hoeft dit geen garantie voor succes te zijn. Er komt dus blijkbaar iets meer bij kijken dan talent en kwaliteit alleen, als je in teams moet werken. Datzelfde geldt ook voor teamprestaties op de werkvloer. Het gehele team moet ervoor waken dat het niet recht in de volgende valkuilen loopt:

 1. Teamleden laten hun persoonlijk belang zwaarder meewegen dan het teambelang
 2. Er is te weinig vertrouwen in elkaars kwaliteiten en inzet.
 3. Teamleden zijn bang voor confrontaties, waardoor ze niet het achterste van hun tong laten zien.
 4. Er heerst een gebrek aan betrokkenheid, andere zaken zijn belangrijker. Er is onvoldoende aandacht voor resultaten van het team.
 5. Teamleden willen geen verantwoordelijkheid nemen, omdat ze bang zijn hierop afgerekend te worden.
 6. Ontevredenheid over de gang van zaken, waardoor teamleden de hakken in het zand zetten.

Werken in teamverband - brainstorm

De voordelen van werken in teamverband

Je kunt je afvragen waarom je überhaupt in teamverband zou moeten werken, zeker gezien de energie die het kost om een goed team neer te zetten. Als een groep mensen echt als een uniforme groep functioneert, zitten er een heleboel voordelen aan werken in teamverband. Teams zijn innovatiever, creatiever, nemen beter doordachte besluiten, zijn beter in complexe situaties en werken sneller dan een individu. En het is bewezen dat het mogelijk is om teamprestaties te verbeteren.

Tips om werken in teamverband te perfectioneren

Iedereen die leiding geeft aan een team, of het nu sport of werk gerelateerd is, moet ervoor zorgen dat de volgende randvoorwaarden ijzersterk zijn:

Het gemeenschappelijk doel

Het doel van het team moet duidelijk afgebakend zijn. Je krijgt het beste resultaat als iedereen met hart en ziel op hetzelfde einddoel afstevent.

Vertrouwen in elkaar

Een team werkt pas goed als iedereen elkaar volledig vertrouwt. De vertrouwensband moet bestaan tussen teamspelers onderling én tussen team en leider(s).

Betrokken teamspelers

Iedereen die de gezamenlijke prestaties belangrijker vindt dan zijn individuele succes, draagt op een positieve manier bij aan het team. De teamleider moet er dus voor zorgen dat alle teamleden zich betrokken voelen bij het behalen van het einddoel. Betrokkenheid motiveert iedereen om door te gaan.

Werken in teamerband - overleg

Respect

De teamleider is er verantwoordelijk voor dat iedereen elkaar met respect behandelt. Zoals bij zoveel sociale processen is respect een van de belangrijkste elementen voor een succesvolle samenwerking. Zonder respect valt vertrouwen en veiligheid weg en komt het team nergens meer.

Goede rolverdeling

Als de teamleider vooraf de rollen en verantwoordelijkheden vastlegt, is het mogelijk om elkaar te wijzen op zowel goede, als slechte resultaten. Dit wordt alleen geaccepteerd als er tussen te teamleden voldoende vertrouwen èn respect is.

Duidelijke werkafspraken en deadlines

Het goed werken in teamverband is niet alleen afhankelijk van een duidelijke rolverdeling, goede afspraken zijn cruciaal in een team. Want als de ene persoon om wat voor reden dan ook, zijn afspraak niet nakomt, is dat nadelig voor een volgend deel van het totaalproces. Deadlines zijn een onderdeel van deze afspraken. Als een teamlid structureel zijn afspraken niet nakomt, is het aan de teamleider om hierop actie te ondernemen. Dat voorkomt geroddel op de gangen en gemor in de vergadering.

Als je team staat als een huis, ontdek je dat jullie tot veel meer in staat zijn dan vooraf de verwachting was. Werken in teams is echt een leerproces, waar je enorme voldoening uit kunt halen. Loopt jouw team vast? Vraag een onafhankelijk persoon de vinger op de zere plek te leggen.

Teamprestaties verbeteren: hoe pak je dat goed aan?

Bestaat jouw team stuk voor stuk uit topspelers, maar blijven de totale prestaties echt onder de maat? En lukt het je niet om hier verandering in te brengen? Kijk dan eens goed naar het samenspel van de werknemers onderling. Een afdeling presteert namelijk stukken beter, als de werknemers een geolied team vormen. Goede teamprestaties zijn afhankelijk van een aantal belangrijke factoren. Welke dat zijn? Hole 18 zet ze voor je op een rijtje.

1. Onderling vertrouwen

De belangrijkste voorwaarde die volgens de piramide van Lencioni aan de basis staat van betere teamprestaties, is het vertrouwen tussen werknemers onderling en tussen werknemer en werkgever. Dat vertrouwen ontstaat als teamleden elkaar respecteren. Ze kennen ieders persoonlijke omstandigheden en er is waardering voor elkaars kwaliteiten. De collega’s durven zich kwetsbaar op te stellen, zodat ze hun zwakke punten kunnen versterken met de kracht van een ander. Zonder onderling vertrouwen zal het team ondermaats blijven presteren.

2. Confrontatie en discussie

Als de onderste laag van de piramide van Lencioni stevig en zeker is, kan het team aan de volgende laag gaan bouwen: Confrontatie en discussie. In een goed team ontstaan altijd confrontaties en discussies. Deze zijn noodzakelijk om tot de beste oplossingen te komen. Het is belangrijk dat moeilijke onderwerpen niet ontweken worden. Zonder onderliggend vertrouwen hebben discussies echter geen meerwaarde. Spelers durven niet het achterste van hun tong te laten zien, of nemen de moeite niet om zich hard te maken voor hun standpunt. Goed onderbouwde argumenten zijn constructief en creëren een sterker eindresultaat.

teamprestaties - groupmeeting

3. Betrokkenheid

Bij gebrek aan confrontatie en discussie, moet je als leidinggevende twijfels hebben over de betrokkenheid van je team. Een levendige discussie ligt namelijk aan de basis van begrip. En begrip is erg belangrijk voor betrokkenheid. Als een van de teamspelers zich niet kan engageren met het project, dan is de kans groot dat hij zich totaal niet betrokken voelt bij het eindresultaat. Met een slechtere individuele inzet tot gevolg, wat zijn weerslag heeft op de totale prestatie.

“Wanneer teamleden in de loop van hartstochtelijke en open debatten geen lucht hebben kunnen geven aan hun meningen, engageren ze zich zelden of nooit en stellen zij zich ook niet achter besluiten op, hoewel ze misschien tijdens vergaderingen instemming veinzen” – Lencioni

4. Verantwoordelijkheid

In een goed functionerend team neemt iedere speler zijn verantwoordelijkheid. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is het sterkste, als er een hoge betrokkenheid heerst bij alle spelers. De best presterende teams zijn teams waarin de betrokkenen elkaar aan durven te spreken op hun verantwoordelijkheden. Voortgangsgesprekken, het specificeren van doelstellingen en het uitdelen van beloningen kunnen het verantwoordelijkheidsgevoel versterken. Duidelijke, transparante afspraken en het eerlijk verdelen van de taken zijn enorm belangrijk voor goede teamprestaties.

5. Resultaten

Voor het afdelingsrapport zijn collectieve resultaten belangrijker dan individuele prestaties. Een goed team krijgt waardering voor gezamenlijke successen, waardoor individuele hoogtepunten minder belangrijk worden.

“Een niet aflatende concentratie op specifieke doelstellingen en duidelijk omschreven resultaten is een absolute noodzaak voor ieder team dat zichzelf op prestaties beoordeelt” – Lencioni

Een goed presterend team is ook nog eens goed voor de arbeidsethos van alle betrokken medewerkers. Tevreden werknemers zijn minder snel geneigd om hun heil ergens anders te zoeken. Ze gaan met meer plezier naar hun werk en melden zich minder snel voor langere tijd ziek. Een mooie win-win situatie om je als werkgever hard voor te maken.

Teamprestaties- discussion

Hoe de teamprestaties van jouw afdeling?

Als je wil weten hoe jouw team ervoor staat, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Is het voor teamleden mogelijk om openlijk hun mening over het onderwerp te ventileren?
 2. Zijn teamvergaderingen enthousiast, engagerend en productief?
 3. Duurt het te lang om tot besluiten te komen of wordt juist voorkomen dat discussies ellenlang doorgaan?
 4. Worden er duidelijke, transparante afspraken gemaakt en is ieder zich bewust van zijn taak?
 5. Durven teamleden hun tekortkomingen te laten zien?
 6. Zijn teamleden bereid om hun eigen belangen op te offeren voor het welzijn van het team?

Scoort jouw team veelal ‘ja’, dan zit je goed. Is het antwoord voor het merendeel ontkennend, dan zijn er goede stappen te maken. Je kunt zelf proberen de situatie te veranderen. Het is meestal effectiever om een externe professional in te schakelen. De buitenstaander kan dan namelijk ‘schuld’ kan krijgen van de negatieve gedachten die gepaard gaan met elke verandering in een bedrijf. Dat bevordert het ‘Samen staan we sterk’ gevoel van de werknemers.

Wil jij advies over hoe jij de prestaties van jouw team kan verbeteren? Hole 18 kan je daarbij helpen! Hoe? Neem snel contact op, dan kijken we samen wat het beste bij de situatie past.