Resultaatgericht werken: hoe ga je recht op je doel af?

Leestijd: 6 min

Doelen stellen… Het leven van alledag zit er vol mee. Het doel van resultaatgericht werken is om (als team) een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. En niet opgeven als het even tegenzit. Dit geldt niet alleen in de sport, maar zeker ook in het bedrijf, in je werk.

Om te beginnen wordt het doel zo concreet mogelijk vastgesteld. Dus geen algemeenheden, maar bijvoorbeeld procentuele groeicijfers of absolute aantallen. De doelen moeten zogezegd SMART zijn. Ze moeten meetbaar zijn, want: ‘meten is weten’.

Hoe kun je resultaatgericht werken?

Bij resultaatgericht werken staat niet de werkwijze, maar het eindresultaat centraal. Er is een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor de teamleider en de individuele medewerker. Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je het werk uitvoert. Je doel is om het door je leidinggevende voorgeschreven resultaat te behalen. Om je doel te bereiken is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Zodra de opdracht helder is, kun je beginnen een planning te maken. Daarmee leg je jezelf een richtlijn op; een routeplan voor de betreffende taak. Streef daarbij naar een sneller of beter resultaat dan vereist is. Zo creëer je ruimte voor eventuele tegenvallers. Vervolgens blijf je tijdens het werk je doel voor ogen houden. Continu bewaak je of je nog op schema ligt. Waar nodig kun je dan tijdig bijsturen.

> Lees meer

Benieuwd hoe je resultaatgericht kunt werken?

Meer weten over resultaatgericht werken?

Competenties voor resultaatgericht werken

Niet ieder mens is resultaatgericht. Of iemand resultaatgericht kan en zal werken is o.a. afhankelijk van de competenties. Heb je:

  • accuratesse
  • analytisch inzicht
  • besluitvaardigheid
  • doorzettingsvermogen en
  • durf,

dan toont dat jouw resultaatgerichtheid. Om je doel te bereiken, doe je wat je moet doen; kwantitatief en kwalitatief. Als er obstakels op de weg zijn, bedenk je oplossingen. Je kiest er consequent voor om door te gaan, ondanks die onverwachte hindernis. Je laat je bovendien niet weerhouden door onzekerheden, maar je durft ervoor te gaan.

Enkele tips

Geef méér dan enkel opdrachten

Als de medewerkers weten welke resultaten van hen verwacht worden, komt dat de motivatie ten goede. Een gemotiveerde medewerker is productiever. Duidelijke communicatie over de verwachtingen is in het straatje van zowel de werkgever, als de werknemer. Een goede onderbouwing van de verwachtingen en eisen heeft een ongekend positief effect. Als de werknemer niet alleen het wat, maar ook het waarom kent, is hij sterker betrokken bij het werk. En dat zal te zien zijn in de uiteindelijke bedrijfsresultaten.

Hiërarchie of anarchie

Als resultaatgerichtheid uitmondt in een totaal gebrek aan persoonlijke aandacht, is dat een bedreiging voor de effectiviteit. De medewerker bepaalt bij resultaatgericht werken grotendeels hoe en wanneer hij het werk doet. Maar daarbij moet het bedrijfsproces natuurlijk niet in gevaar komen. Niemand zit erop te wachten dat het gedrag van de werknemer de organisatie in diskrediet brengt. En ook is het resultaat van het team als geheel nog altijd groter dan de som van de delen. Kortom, de hiërarchische lijnen binnen de organisatie moeten helder blijven. Er mag geen anarchie ontstaan.

Het SMART principe benutten

Wanneer resultaatgerichtheid hoog in het vaandel staat, worden afspraken SMART gemaakt. Ze zijn:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch en
  • Tijdgebonden.

Zo zijn de afspraken voor alle betrokkenen helder. Uiteindelijk zijn de gemaakte afspraken en de behaalde resultaten – zowel individueel, als in (project)groepen – de basis voor het evaluatieproces.

Meer weten over resultaatgericht werken?