Hoe zorgt vitaliteitsmanagement voor topprestaties?

Vitaliteit werknemers

Vitaliteit van werknemers. Tot enkele jaren geleden betekende dit bijna uitsluitend dat er aandacht was voor de zieke paar procent van de werknemers. Is iemand ziek, dan is het te laat. Goed vitaliteitsmanagement begint namelijk al een hoop stappen terug. Zo moeten bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden gunstig zijn en alle arbo-eisen (meer dan) worden nageleefd. Training en opleiding moeten prioriteit hebben. En de functies moeten zo zijn ingericht dat iedereen maximaal tot zijn recht komt.

Vitaal personeel: ultieme prestaties op werk

De noodzaak voor het vitaal houden van personeel is evident. Niet alleen vanwege het fysieke en mentale welzijn van de werknemer. Het leidt ook tot ultieme prestaties op werk gebied. Zo is er minder ziekteverzuim. Behalen teams grotere omzetten omdat het personeel gemotiveerd is en het maximale uit zichzelf haalt. En hoeven er minder vaak mensen ingewerkt te worden, omdat werknemers loyaal zijn en langer bij het bedrijf blijven. De noodzaak voor vitaliteit is bovendien toegenomen nu blijkt dat we met zijn allen langer moeten blijven werken.

Verantwoordelijkheid vitaliteit

Wie is er verantwoordelijk voor het in stand houden van de vitaliteit van werknemers? Dat is simpel: zowel de werknemer als de werkgever. Werknemers moeten bijvoorbeeld zelf aan de bel trekken als ze dreigen vast te roesten in hun baan, of als ze uitgeblust raken door de hoge werkdruk. Onderzoek wijst uit dat assertieve werknemers die zelf stappen zetten, stukken vitaler zijn. Werkgevers op hun beurt moeten zorgen dat de werkomstandigheden goed zijn, de juiste persoon op de juiste functie zit en dat er tijd en ruimte is voor werknemers om geest en lijf gezond te houden.

Training helpt personeel om het maximale uit zichzelf te halen

Tips voor vitaliteitsmanagement

Het klinkt misschien ingewikkeld allemaal, maar er zijn concrete stappen mogelijk om de vitaliteit van werknemers op te schroeven. Wil een werknemer gezond, gemotiveerd en gelukkig de pensioenleeftijd halen, dan kan hij genoeg bewegen, verantwoord eten en moet hij genoeg pauzeren en slapen. Daarnaast moet hij bespreken met zijn werkgever hoe zijn baan het optimaalst kan worden ingericht en kan hij vooral optrekken met hardwerkende, gemotiveerde collega’s. Wil een manager dat zijn personeel vitaal blijft, dan kan hij investeren in professionele groei van zijn team door middel van trainingen en opleidingen. Hij kan de werkruimte optimaal inrichten en de arbeidsvoorwaarden flexibiliseren. Verder helpt het om incentives in te bouwen: denk aan een bonus bij het behalen van bepaalde prestaties.

Training vitaal succes: topfit personeel!

Hole 18 assisteert bedrijven bij het realiseren van deze zogeheten duurzame inzetbaarheid. In de training Vitaal succes ligt de nadruk op zelfvertrouwen, energie krijgen en uitstralen, het scheppen van een vitale leefstijl, het realiseren van doelen en lef durven te tonen. Bedrijven die kiezen voor de training, kiezen voor winst. Winst voor de werknemers, die werken met meer plezier en in een topfit lijf. En winst voor de organisatie, aangezien het ziekteverzuim keldert en afdelingen efficiënter en effectiever gaan werken. Niet onbelangrijk: goed vitaliteitsmanagement = een goede sfeer binnen de onderneming!