Hoe word je de perfecte leidinggevende?

Gezag, elke leider moet het in zich hebben. Zonder gezag weigeren je omstanders je te volgen. Zeker voor managers is een slecht functionerende unit een groot probleem. Want wat als de manager een koers uitzet hebben maar niemand volgt? Dan kan je als manager op je kop gaan staan, maar dan haal je de eindstreep van je gekozen route niet. Maar hoe krijg je nou alle neuzen dezelfde kant op? Is gezag iets wat je van nature moet hebben, of kun je het jezelf aanleren? En hoe pak je dat laatste dan aan?

Charismatische leider

Een charismatische leider is iemand die vrijwillig gevolgd wordt door zijn werknemers. Het is iemand die een daadkrachtige uitstraling heeft, enthousiast is en zijn visie over weet te brengen. Een gezaghebbend persoon is geen dominant persoon, maar een inspirerend leider. ‘Macht ketent, gezag boeit’, aldus Lodewijk S. Beuth, een vooraanstaand econoom uit de vorige eeuw.

Volgers spiegelen hun succes graag af aan de kwaliteiten van hun leider. Een manager die de weg wijst, maar tegelijkertijd de mening van zijn ondergeschikten mee laat wegen, krijgt een businessunit die zichzelf verbonden voelt met de doelstellingen van de afdeling en die visie en missie van een organisatie. De werknemers realiseren zich dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de onderneming.

Gezag, aangeboren of aangeleerd?

Of je het prettig vindt om leiding te geven, wordt vooral door je karakter bepaald. Je karakter is deels aangeboren en wordt door je ontwikkeling verder gevormd. Vriendschappen en maatschappelijke omstandigheden kunnen je primaire karakter zowel positief als negatief beïnvloeden. De psychologie stelt vast dat de mensheid is opgedeeld in leiders en volgers. Een volger in een leidinggevende positie, zal hard moeten werken om zijn werknemers op een lijn te krijgen, dan iemand die van nature een leider is. Een leider die als volger moet werken, zal erg veel moeite hebben met opgelegde eisen.

De manier waaróp een leider leiding geeft kan zeer zeker worden aangeleerd. Een leider met gezag is duidelijk niet hetzelfde als een dominante leider. Een dominante heerser die eist en met sancties dreigt, zal slechts uit angst gevolgd worden. Hij krijgt niet het gewenste gezag en respect van zijn medewerkers, wat de werkhouding in de weg staat. Een manager met een luisterend oor, die openstaat voor de visie van anderen, maar tegelijkertijd besluitvaardig durft te zijn, straalt wél gezag uit. Zijn werknemers zullen beter hun best doen en zich meer betrokken voelen bij het werk. Een dominante leider past eigenlijk niet meer in deze tijd, waarin bedrijven een steeds plattere organisatie krijgen.

Eigenschappen waardoor je gezag uitstraalt

Gezag uitstralen en respect ontvangen van je werknemers is niet eenvoudig, zeker niet als je net in je nieuwe functie start. Je moet bewijzen wat je waard bent en wat je collega’s aan je hebben. Met gezag bereik je dat mensen je volgen omdat ze dat zelf willen, niet omdat ze het opgelegd krijgen van hogerhand. En juist die vrije keuze is erg belangrijk. Je kan jezelf aanleren meer charismatisch te worden, door te werken aan de volgende punten:

  1. Zelfverzekerd zijn en dat ook uitstralen. Weet welke competenties je hebt, spreek deze niet alleen uit, maar laat ze ook zien. Daarmee toon je je volgers jou waarde. Ondergeschikten zijn eerder geneigd mee te gaan in een verandering, als ze zien dat het voor hun ook meerwaarde heeft. Laat de waarde die jij te bieden hebt dus ook zien.
  2. Train je integriteit. Zorg dat je je werknemers laat zien dat je te vertrouwen bent en schaadt dat vertrouwen nooit. Onder integriteit valt ook bescheidenheid. Blaas niet te hoog van de toren, overmoed wordt niet gewaardeerd. En zorg dat je geloofwaardig bent, sta geen onzin te verkopen voor je publiek.
  3. Toon je empathie. Laat zien dat je betrokken bent bij je volgers. Als je medewerkers merken dat je ze begrijpt, voelen ze zich eerder op hun gemak. Maar laat ook jou prioriteiten naar voren komen. Empathie tonen is niet hetzelfde als over je heen laten lopen.
  4. Besteed aandacht aan je verbale voorkomen. Spreek voldoende hard zonder te schreeuwen. Praat rustig en duidelijk, probeer stopwoorden en ‘ euh’ te vermijden. Praat niet in de vragende vorm, maar stel feiten. Zorg dat je de tijd neemt om te bedenken wat je wil zeggen, je hoeft niet bang te zijn voor een stilte. En laat je niet dwingen tot een antwoord, maar gun jezelf de gelegenheid om ergens over te denken. Probeer negatieve emoties zoals frustratie niet het gesprek te laten beïnvloeden.
  5. Let op je non-verbale communicatie. Zorg ervoor dat je altijd netjes voor de dag komt. Bewaak je houding. Een rechte houding straalt zekerheid uit, een ingezakte rug maakt je een slap of onkundig. Probeer je interesse voor anderen te tonen door simpelweg te groeten. Laat de deur van je kantoor zoveel mogelijk open staan. Dat maakt je toegankelijker.
  6. Zorg dat je de goede weg laat zien. Soms weet je van tevoren dat de boodschap die je moet overbrengen niet in goede aarde zal vallen. Probeer dan vooraf zoveel mogelijk hindernissen weg te halen om de weerstand te verlagen. Verkoop je plan zo positief mogelijk. En als dat echt niet lukt, laat dan zien dat je je realiseert dat het een moeilijke weg zal zijn, maar dat jij de aangewezen persoon bent om je werknemers gedurende het traject te ondersteunen. Door begrip te tonen krijg je een ‘samen zijn we sterk’ mentaliteit.

Werk aan jezelf, dan verdien je dat gezag

Als je deze zes tips ter harte neemt en jezelf blijft trainen om te blijven luisteren en analytisch te blijven, dan komt dat gezag vanzelf. Laat kleine fouten je zelfvertrouwen niet in de weg staan, maar zie ze als leermomenten. Blijf betrokken bij je personeel en hun ambities, dan komt dat gezag vanzelf.