Hoe weet je als manager wat er binnen je organisatie speelt?

Als manager van een team is het soms lastig om up-to-date te blijven van alles wat er op de werkvloer gebeurt. Toch is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij jouw werknemers binnen de organisatie, om zo conflicten op de werkvloer te voorkomen. Ook al lijken bepaalde problemen vanuit een management positie wel mee te vallen, soms kunnen deze issues een grote invloed hebben op het dagelijks leven en werken van jouw werknemers.

Een duidelijke structuur: zo behoud je overzicht in jouw organisatie

Zorg voor een duidelijke team structuur waarbij iedereen precies weet wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Geef jouw werknemers ook inzicht in wat hun positie betekent voor de organisatie. Het is soms lastig voor werknemers om een stapje terug te doen van hun dagelijkse werkzaamheden om het grote plaatje te kunnen zien. Neem ze daarom mee hierin, leg uit en verduidelijk de structuur van de organisatie. Wat voor effect heeft hun werk op de organisatie? Wat zou er gebeuren als ze hun werk niet meer zouden doen en wat voor positieve effecten zou de werknemer met zijn functie voor elkaar kunnen krijgen binnen het bedrijf.

Daarbij zijn een goede planning en verwachtingspatronen van cruciaal belang. Met een goede planning weten de werknemers waar ze aan toe zijn en waar naartoe wordt gewerkt. Hierdoor groeit het besef van het gezamenlijke doel van de organisatie in zijn geheel.

Niet alleen de realisatie van het belang van het eigen werk van een werknemer is belangrijk binnen de organisatie, maar ook besef van het werk dat hun collega’s doen. Door wederzijds besef kan de betrokkenheid niet alleen binnen het team, maar ook binnen het gehele bedrijf vergroot worden.

meeting

Een voor allen, allen voor een: de kracht van betrokken personeel

Betrokkenheid van het personeel eindigt niet met het weten wat ze betekenen voor de organisatie, maar ook vooral het voelen daarvan. Als er een sterk groepsgevoel is binnen het team, zijn werknemers bereid voor elkaar door het vuur te gaan. Betrokken zijn met elkaar en met hun eigen werk, zorgt er uiteindelijk voor dat jouw werknemers productiever en efficiënter zullen werken.

Jouw personeel is natuurlijk niet zomaar betrokken bij het bedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer leiders en managers betrokken zijn bij hun personeel, hoe meer betrokken deze werknemers ook zullen zijn bij het bedrijf en hun werk. Het is daarom belangrijk als manager om dagelijks bezig te zijn met het creëren van betrokkenheid binnen jouw team.

De betrokkenheid binnen jouw team zou je kunnen verbeteren door beter en opener te leren communiceren met elkaar. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen door weg te stappen van het bureau en binnen een andere context met elkaar om te gaan. Dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid binnen het team vergroot wordt. Een goed voorbeeld zou het Teamtraject bij Hole 18 kunnen zijn, waar je op laagdrempelige wijze met elkaar hieraan gaat werken. Zo hou je jouw team gemotiveerd en dus ook betrokken.

Het belang van de bila: wat speelt er op de werkvloer

Het is makkelijk om in de dagelijkse werkzaamheden het gevoel kwijt te raken van wat er speelt bij de rest van het team. Je bent immers al druk genoeg met van alles en nog wat. Toch is het belangrijk om vinger aan de pols te houden met wat er speelt op de werkvloer. Hoe voelen jouw teamleden zich? Zijn er zaken die hun functioneren beïnvloeden (op een positieve of negatieve manier)? Wat is de beste manier om in contact te blijven hierover? Plan om de zoveel tijd een bilateraal overleg in met jouw werknemers en vraag naar hun ervaringen.

Idealiter wil je minstens een keer per maand elk lid van jouw team onder vier ogen kunnen spreken. Doordat dit voor iets meer privacy zorgt voor jouw werknemer, maak het de drempel lager om eerlijk en open tegenover elkaar te spreken. Het gesprek draait dan ook niet om het werk waar jouw werknemer mee bezig is, maar om hoe je hen dat werk beter kunt laten doen. Stel dus gerichte vragen zoals ‘Hoe kan ik je helpen?’ en ‘Waarom doen we het werk op deze manier?’.

De bila is ook een goed moment om terug te pakken naar het grote plaatje van het bedrijf. ‘Wat doen we om de waarden van ons bedrijf na te streven?’ Zo blijven jouw werknemers betrokken bij het reilen en zeilen van het gehele bedrijf, maar ook met de merkwaarden die van belang zijn voor het bedrijf. Iedereen die bij jouw bedrijf werkt, hoort een vertegenwoordiger te zijn van jouw bedrijf en merk. Verhoogde betrokkenheid van het personeel zorgt ervoor dat ze met trots voor het bedrijf zullen werken!

bila