Hoe herken je een te hoge werkdruk?

Leestijd: 5 min

Hoge werkdruk is niet altijd verkeerd

De vereiste snelheid van handelen neemt in onze maatschappij meer en meer toe. Het streven naar die ‘hole in 1’ vult het leven van de moderne mens. Een toename van de werkdruk is daarvan een logisch gevolg.

Hoge werkdruk is overigens geen objectief, maar veeleer een subjectief gegeven. De ene mens kan immers meer aan dan de andere. Wat de oorzaken hiervan ook zijn, feit is dat mensen verschillen. Ieder mens is uniek.

Oorzaken van werkdruk

De persoonlijke ervaring van die hoge werkdruk kan verschillende oorzaken hebben. De hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden en de hoge kwaliteitseisen zijn lang niet altijd de boosdoener. Door een slechte werksfeer kan een werknemer ook een hoge werkdruk ervaren.

De werknemer kan ook als mens (tijdelijk) slecht in zijn vel zitten door privé omstandigheden, of last hebben van een persoonlijk streven naar perfectionisme. Dit zal zijn uitwerking op het werk niet missen. Als de boog gespannen is, neemt de flexibiliteit af en ervaart iemand eerder een hoge werkdruk. Oorzaken van werkdruk zijn m.a.w. velerlei.

Waaraan herken je hoge werkdruk?

Hoge werkdruk kun je bij je medemens (en bij jezelf) herkennen aan de volgende symptomen:

  • veel overwerken
  • slaapproblemen (vermoeid opstaan en aan de dag beginnen)
  • ziekteverzuim door medische klachten (fysiek èn psychisch)
  • lusteloosheid en passiviteit
  • isolatie (familie, vrienden en kennissen raken op de achtergrond)
  • minder productief zijn op het werk.

Door de stress bij jezelf te onderkennen, door zelf te erkennen dat de werkdruk te hoog is voor je, kan het probleem worden ondervangen. Voorkomen is beter dan genezen. Ook op het punt van (lage of) hoge werkdruk. Het plezier in het werk zal er alleen maar door toenemen!

 

werkdruk-3

 

Goed omgaan met werkdruk

Door je werk goed te plannen kun je de werkdruk in goede banen leiden. Als je grenzen stelt – op de juiste tijd en de juiste manier nee kunt zeggen – voorkom je de stress van de hoge werkdruk. Kun je omgaan met conflicten en problemen aan de orde stellen, dan heb je een wapen in de strijd tegen stress. Dan kun je goed omgaan met werkdruk.

Ook de werkgever heeft overigens een verantwoordelijkheid op wat betreft het omgaan met werkdruk. Het aanbieden van een vitaliteitsprogramma. Voor zover de oorzaken van werkdruk op het werk liggen, heeft de werkgever een aantal wettelijke verplichtingen. In de Arbowet is hoge werkdruk een van de onderwerpen, waar de werkgever preventief aandacht aan moet besteden. De psychosociale arbeidsbelasting heeft m.a.w. aandacht van werkgever en politiek.

Hoge werkdruk productief en positief maken

Wanneer iemand erin slaagt een positieve draai te geven aan de hoge werkdruk, kan hij een burn-out voorkomen. Het moet da natuurlijk wel ‘omdenken vanuit het hart’ zijn, anders houdt hij zichzelf voor de gek. Maar dan is dit ‘omdenken’ ook wel een heel sterk wapen om in elk geval de persoonlijke ervaring, het persoonlijke gevoel, bij te kunnen sturen.