Werkdruk - kapotte rubiks kubus

Hoe kun je een hoge werkdruk verlagen?

Een te hoge werkdruk is een subjectieve beschrijving. Wat de een als ‘lekker hectisch’ ervaart, is voor een ander persoon een onwerkbare situatie. Dit hangt onder andere af van het karakter van de werknemer, maar ook bijvoorbeeld van zijn persoonlijke omstandigheden. Een zekere mate van werkdruk is normaal, veel mensen presteren beter met een stok achter de deur. Werk je echter gedurende een flinke periode onder een te hoge werkdruk, dan vind je dat waarschijnlijk niet prettig. Op de lange termijn is het ook niet goed voor je gezondheid.

Het ontstaan van een te hoge werkdruk

Om je werkdruk te kunnen verlagen, moet je eerst zien te achterhalen waardoor de hoge werkdruk ontstaat. De meest geziene oorzaken van werkdruk zijn:

De functie

Het kan zijn dat je opleiding niet aansluit bij je werk, waardoor je werk te moeilijk of veel te gemakkelijk voor je is. Een slechte planning kan een hoge werkdruk geven. Overmatig controle of helemaal geen controle werkt bovendien ook erg demotiverend.

De werkomstandigheden

Als de sfeer op het werk slecht is en er veelvuldig conflicten uitgevochten worden, zal de werkdruk toenemen. Het ontbreken van goede voorzieningen en materialen heeft vaak ook een hoge werkdruk tot gevolg. Veel lastige klanten, een slecht netwerk, onderbezetting, het zijn allemaal aandachtspunten als de werkdruk hoog is.

Je karakter

Sommige werknemers worden meer alert door moeilijke omstandigheden, anderen raken volledig in paniek. Zij nemen de spanning van hun werk mee naar huis. Of je de druk op je werk ervaart als te hoog óf als acceptabel, hangt dus ook af van je persoonlijke draagkracht en de totale belasting van jou als persoon.

Hoge werkdruk - post it notes

Persoonlijke gevolgen hoge werkdruk

De gevolgen van een te hoge werkdruk zijn groter dan je denkt. Als je enerzijds het gevoel hebt dat je moet presteren en anderzijds ervaart dat de omstandigheden je tegenwerken, kom je onder psychosociale druk te staan. Daardoor wordt te steeds bevattelijker voor stress. Je gaat niet langer met plezier naar je werk. Daarnaast is het moeilijk de negativiteit op het werk te laten, dus kom je thuis ook in een neerwaartse spiraal. Hoe hoger de spanning op het werk wordt, hoe groter de gevolgen zullen zijn voor je plezier, je creativiteit en gek genoeg ook je effectiviteit. Het is voor iedereen belangrijk om een structurele hoge werkdruk aan te pakken, dus óók voor het bedrijf.

Samen aanpakken

Als je een oplossing gaat zoeken voor je te hoge werkdruk, dan ben je meestal afhankelijk van anderen. Je baas of je manager moet je helpen om je werkdruk te verlagen. Hij of zij moet instemmen met een verandering van de planning, een aanpassing in het werkproces, extra personeel, of het aandragen van de juiste voorzieningen. Als je in je eentje die kar moet trekken, neemt je werkdruk alleen maar toe, in plaats van af. Een effectief team dat de werkdruk aanpakt, komt vaak tot de beste oplossingen.

Hoge werkdruk - stress

Actiepunten om je werkdruk te verlagen

Als je je langere tijd echt niet prettig voelt op je werk, is het extreem belangrijk om iets aan je werkdruk te doen. Je moet de oorzaken van de werkdruk aanpakken. Dat doe je door:

  1. Persoonlijke grenzen te stellen en je daaraan te houden, ongeacht de vraag
  2. Problemen uit te spreken, zodat er een oplossing gezocht kan worden
  3. Een haalbare planning te maken
  4. Stressfactoren zoveel mogelijk te eliminerenis

Als het ondanks herhaalde pogingen niet mogelijk is om je werkdruk te verlagen, is het de vraag of je op de goede plek zit wat betreft functie of bedrijf. Dan kan het verstandig zijn om op zoek te gaan naar iets dat beter bij je past.

Wat is jouw gouden tip om de werkdruk te verlagen?