conflictbeheersing - boze vrouw

Hoe zorg je voor effectieve conflictbeheersing op het werk?

Elke plek waar tegengestelde belangen bijeen komen is een broedplaats voor conflicten. Dat geldt zeker ook voor de werkvloer. Er kunnen conflicten ontstaan met verschillende niveaus van impact. Onenigheid is lang niet altijd nadelig voor een afdeling. Een conflict kán werknemers meer gefocust, meer gedreven maken. Op het moment dat een conflict uit de hand loopt en de sfeer en de prestaties op de werkvloer negatief beïnvloed worden, is het zaak om in te grijpen. Conflictbeheersing is een must.

Leren omgaan met conflicten

Conflictbeheersing, of het omgaan met conflicten is iets wat je kunt leren. Het kan zelfs erg goed zijn voor je carrière om meer inzicht te krijgen over conflictbeheersing op het werk. Wil je jezelf trainen om beter te worden in het omgaan met onenigheid? Lees dan snel de volgende tips voor conflictbeheersing:

1. Ontwikkel een radar voor onderhuidse spanningen

Als je beter wilt worden in conflictbeheersing op het werk of privé, zorg er dan voor dat je conflicten op tijd gaat signaleren. Als er knallende ruzie ontstaat, is het wel duidelijk dat het niet langer botert tussen de betrokkenen. Een sluimerend conflict is te herkennen aan het feit dat mensen weigeren samen te werken, elkaars prestaties bagatelliseren, of onderling roddelen.

2. Erken het conflict

Nadat je een conflictsituatie hebt gespot, is het belangrijk om de onenigheid bespreekbaar te maken. Zodra je de vinger op de zere plek hebt gelegd, kan het conflict namelijk niet langer genegeerd worden. De betrokkenen moeten zichzelf gaan uitspreken, waardoor erkenning voor de situatie ontstaat.

3. Maak onderscheid

Conflicten kunnen verschillende vormen aannemen. Spreek je van een uit de hand gelopen discussie, of is het onmogelijk om langer samen te werken? Het kan zijn dat er jaloezie in het spel is, of dat er een machtsstrijd aan ten grondslag ligt. Soms is er alleen sprake van onenigheid over een bepaalde werkwijze. Hoe groter en bepalender het conflict, hoe uitgebreider de ruzie uitgesproken moet worden. Kijk naar het grote geheel, voordat je bepaalt hoe je om wil gaan met de ruzie.

conflictbeheersing - gefrustreerde man

4. Werk constructief

Als je het conflict helder op je netvlies hebt staan, kun je bepalen in welke setting en met welke personen je wilt gaan werken aan een oplossing. Blijf gedurende het gehele proces assertief en gefocust op het doel. Je wilt het conflict oplossen, geen moddergevecht houden.

  • Blijf beleefd, schreeuw niet, blijf bij je recht om je grenzen te bewaken
  • Vertel hoe jij de situatie ervaart
  • Vraag hoe de ander zich hierover voelt
  • Houd het bij zaken die het werk aangaan, laat privé strubbelingen buiten beschouwing
  • Onderbreek elkaar niet, ieder heeft recht op het geven van uitleg van de situatie
  • Houd je emoties erbuiten, ook als je persoonlijk wordt aangevallen
  • Vertel het als je je persoonlijk aangevallen voelt

5. Zoek gezamenlijk naar een oplossing

Conflictbeheersing is alleen functioneel als je gezamenlijk naar een oplossing zoekt en hier samen achter staat. Een van de belangrijkste tips voor conflictbeheersing is dat alle partijen betrokken worden door samen te sparren over mogelijke oplossingen. Alle partijen hebben namelijk baat bij een goede, langdurige oplossing. Als iedereen openstaat voor de inbreng van anderen, wordt er op constructieve wijze gewerkt. Pas op het moment dat er geen goede oplossing gevonden wordt, is het zaak om een meerdere bij het conflict te betrekken. Hij of zij kan optreden als mediator.

6. Voorkom gelijksoortige conflicten

Het positieve van conflictbeheersing op het werk, is dat jij en je collega hiervan leren. Je hebt ontdekt wat de oorzaak was van het conflict en jullie hebben samen op constructieve wijze het probleem aangepakt. Dat maakt het stukken gemakkelijker om eenzelfde conflict in het vervolg te voorkomen. Spelen er in de toekomst weer irritaties op, dan is de drempel lager om weer even bij elkaar te gaan zitten. Jullie hebben namelijk eerder ook al succes geboekt. Grote kans dat dit jullie nog een keer lukt.