Hoe kun je het beste in teamverband werken?

De media waren niet mals na de uitschakeling van het Nederlandse voetbalelftal tijdens het EK-kwalificatietoernooi in 2015: ‘wat een afgang van een team vol toptalenten!’  Sportcritici vroegen zich af hoe het zo ver kon komen, na de goede prestaties op het WK 2014. Hoe kon een team zo snel devalueren tot het zooitje ongeregeld dat nu op het veld stond? Aan de individuele kwaliteiten van de spelers kon het niet liggen. Was het een gebrek aan teamverband of teamgevoel? Of lag de oorzaak bij slecht leiderschap?

De grootste valkuilen binnen een team

Wat dit voorbeeld ons leert, is het volgende: Ook al heb je letterlijk een elftal aan goede ‘spelers’, dan nóg hoeft dit geen garantie voor succes te zijn. Er komt dus blijkbaar iets meer bij kijken dan talent en kwaliteit alleen, als je in teams moet werken. Datzelfde geldt ook voor teamprestaties op de werkvloer. Het gehele team moet ervoor waken dat het niet recht in de volgende valkuilen loopt:

  1. Teamleden laten hun persoonlijk belang zwaarder meewegen dan het teambelang
  2. Er is te weinig vertrouwen in elkaars kwaliteiten en inzet.
  3. Teamleden zijn bang voor confrontaties, waardoor ze niet het achterste van hun tong laten zien.
  4. Er heerst een gebrek aan betrokkenheid, andere zaken zijn belangrijker. Er is onvoldoende aandacht voor resultaten van het team.
  5. Teamleden willen geen verantwoordelijkheid nemen, omdat ze bang zijn hierop afgerekend te worden.
  6. Ontevredenheid over de gang van zaken, waardoor teamleden de hakken in het zand zetten.

Werken in teamverband - brainstorm

De voordelen van werken in teamverband

Je kunt je afvragen waarom je überhaupt in teamverband zou moeten werken, zeker gezien de energie die het kost om een goed team neer te zetten. Als een groep mensen echt als een uniforme groep functioneert, zitten er een heleboel voordelen aan werken in teamverband. Teams zijn innovatiever, creatiever, nemen beter doordachte besluiten, zijn beter in complexe situaties en werken sneller dan een individu. En het is bewezen dat het mogelijk is om teamprestaties te verbeteren.

Tips om werken in teamverband te perfectioneren

Iedereen die leiding geeft aan een team, of het nu sport of werk gerelateerd is, moet ervoor zorgen dat de volgende randvoorwaarden ijzersterk zijn:

Het gemeenschappelijk doel

Het doel van het team moet duidelijk afgebakend zijn. Je krijgt het beste resultaat als iedereen met hart en ziel op hetzelfde einddoel afstevent.

Vertrouwen in elkaar

Een team werkt pas goed als iedereen elkaar volledig vertrouwt. De vertrouwensband moet bestaan tussen teamspelers onderling én tussen team en leider(s).

Betrokken teamspelers

Iedereen die de gezamenlijke prestaties belangrijker vindt dan zijn individuele succes, draagt op een positieve manier bij aan het team. De teamleider moet er dus voor zorgen dat alle teamleden zich betrokken voelen bij het behalen van het einddoel. Betrokkenheid motiveert iedereen om door te gaan.

Werken in teamerband - overleg

Respect

De teamleider is er verantwoordelijk voor dat iedereen elkaar met respect behandelt. Zoals bij zoveel sociale processen is respect een van de belangrijkste elementen voor een succesvolle samenwerking. Zonder respect valt vertrouwen en veiligheid weg en komt het team nergens meer.

Goede rolverdeling

Als de teamleider vooraf de rollen en verantwoordelijkheden vastlegt, is het mogelijk om elkaar te wijzen op zowel goede, als slechte resultaten. Dit wordt alleen geaccepteerd als er tussen te teamleden voldoende vertrouwen èn respect is.

Duidelijke werkafspraken en deadlines

Het goed werken in teamverband is niet alleen afhankelijk van een duidelijke rolverdeling, goede afspraken zijn cruciaal in een team. Want als de ene persoon om wat voor reden dan ook, zijn afspraak niet nakomt, is dat nadelig voor een volgend deel van het totaalproces. Deadlines zijn een onderdeel van deze afspraken. Als een teamlid structureel zijn afspraken niet nakomt, is het aan de teamleider om hierop actie te ondernemen. Dat voorkomt geroddel op de gangen en gemor in de vergadering.

Als je team staat als een huis, ontdek je dat jullie tot veel meer in staat zijn dan vooraf de verwachting was. Werken in teams is echt een leerproces, waar je enorme voldoening uit kunt halen. Loopt jouw team vast? Vraag een onafhankelijk persoon de vinger op de zere plek te leggen.