boxende collega's

Conflicthantering: hoe ga je om met conflicten op werk?

Ontkomen kun je ze nooit volledig. Maar er iedere keer vol in te gaan is ook niet altijd verstandig. Conflicten, ze zijn zowel erg vervelend, als nuttig. Maar niet iedereen kan er even goed mee omgaan. Hole 18 geeft je een lesje conflicthantering voor beginners.

Typen zakelijke conflicten

Een conflict ontstaat als collega’s tijdens een meningsverschil niet meer naar elkaar luisteren en daardoor niet zomaar tot een oplossing kunnen komen. Vaak spelen emoties en/of botsende persoonlijkheden een rol. Op het werk kun je te maken krijgen met verschillende soorten conflicten:

 1. Instrumenteel conflict: het conflict gaat over taakverdelingen en afstemmingen van de werkzaamheden.
 2. Conflict over verdeling schaarse middelen: oorzaken voor zo’n conflict gaan over bijvoorbeeld geld, ruimte en tijd.
 3. Sociaal emotioneel conflict: Er is onenigheid wat betreft gedrag, houding en persoonlijke relaties. Dit conflict krijgt nu veel aandacht in een campagne om pesten op het werk te verminderen.
 4. Machtsconflicten: Spanningen die ontstaan door autoriteit en haantjesgedrag. Dat kan zowel tussen collega’s of werkgevers en werknemers.
 5. Gemengde conflicten: De meeste conflicten zijn een combinatie van een of meerdere conflicten die hierboven genoemd zijn.

boze collega

Hoe reageer jij op een conflict?

Je kunt op verschillende manieren reageren op zakelijke conflicten. De vijf algemene reacties zijn: vermijden, aanpassen, vechten, samenwerken en onderhandelen. Welke reactie jouw voorkeur heeft, is afhankelijk van je karakter en de ernst van de situatie. Voor iets wat je belangrijk vindt, zal je eerder op de barricade springen, dan voor iets wat je nauwelijks raakt.

Vermijden

Het is de overweging waard om een conflict te vermijden als je de relatie en het onderwerp van het conflict niet belangrijk vindt. Je steekt geen energie in het conflict, maar hebt daardoor ook geen zeggenschap over de uitkomst. Bovendien kunnen onderdrukte irritaties op een later tijdstip alsnog exploderen.

Aanpassen

Als je de relatie belangrijker vindt dat de conflictsituatie, dan kun je geneigd zijn om je aan te passen. Je bouwt daarmee sociaal krediet op. Je moet er alleen voor waken dat je anderen altijd alles voor je laat bepalen, voor je het weet schuiven collega’s je van alles in je schoenen.

Vechten

Als je de kwestie belangrijker vindt dan de relatie, dan is de kans groot dat je het gevecht aangaat. Door te vechten, bescherm je jezelf tegen machtsmisbruik. En daarvoor zou je over lijken kunnen gaan. Dat is meestal niet zo slim in verband met het effect op de lange termijn. Je moet waarschijnlijk in de toekomst samen blijven werken met je tegenstander.

Samenwerken

Vind je zowel de relatie als de kwestie belangrijk? Dan is het slim om samen te werken en zo een oplossing te vinden die voor beiden partijen acceptabel is. De voordelen van samenwerken zijn dat het een band schept en het geeft ook een kick om er samen uit te komen. Het duurt vaak wel wat langer om tot een consensus te komen.

Onderhandelen

Iets wat in de buurt ligt van samenwerken, maar toch iets sneller gaat, is onderhandelen. Met onderhandelen blijf je bij je eigen standpunt, maar doe je concessies in je eisen. Daardoor ontstaat er een compromis.

In sommige gevallen besluit een afdeling of een manager dat er een Mediator aan te pas moet komen om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. De mediator is onafhankelijk en heeft een coachende en sturende rol in het conflict.

vuist op tafel

Voorkom escalatie

Als je van jezelf weet dat je regelmatig primair reageert op conflicten en daar vaak achteraf spijt van hebt, kun je de volgende tips aanhouden om een goede positie te creëren voor het conflict:

 • Analyseer de inhoud van het conflict, het belang van de relatie en de omstandigheden zoals tijdsdruk of financiële compensatie.
 • Geef emoties geen kans, maar neem op tijd een stap terug en tel even tot tien. Laat de ander desnoods even uitrazen. Probeer niet mee te gaan in de emoties van je tegenstander.
 • Geef opbouwende feedback en sta open voor feedback van de ander(en).
 • Blijf goed luisteren, probeer te achterhalen waarom de ander de kwestie belangrijk vindt. Vertel ook wat jouw belang is en wat je acceptabel vindt.
 • Geef misverstanden geen kans, maak tussentijds samenvattingen en vraag de ander zich beter uit te leggen als je iets niet begrijpt.
 • Blijf bij het onderwerp van het conflict. Haal er geen andere dingen of andere personen bij die nu niet van belang zijn.
 • Blijf redelijk. Het kan zomaar zijn dat je toch geen gelijk had.
 • Probeer er geen teamgevecht van te maken, laat buitenstaanders buiten beschouwing.

Communicatie tijdens een conflict is erg belangrijk. En zoals je weet, communicatie bestaat uit praten én luisteren. Houd ook de lichaamstaal van jezelf en de ander in het oog.

De positieve kanten van conflicten

Conflicten zijn eigenlijk helemaal niet erg. Er zitten best ook wat positieve kanten aan zakelijke conflicten. Door je de kaas niet van het brood te laten eten, leer je om je eigen grenzen te bewaken. Je komt voor je mening op en werkt aan zelfbehoud. Het escaleren van een conflict kan lucht geven aan een lange dralende negatieve situatie. Na het conflict zal de situatie als het goed is veranderen. Vernieuwing komt de sfeer over het algemeen ten goede. Er zijn managers die claimen dat er zonder conflict nooit vernieuwing op zal treden.

Hoe ga jij om met conflicten? Deel je tips en valkuilen onder dit bericht en help anderen om sterker te staan.