Negatieve werksfeer doorbreken: 5 tips voor positiviteit op het werk

Positiviteit is cruciaal voor een goede sfeer op de werkvloer en een productieve instelling van je medewerkers en collega’s. Jammer genoeg is een positieve werksfeer niet altijd vanzelfsprekend en zul je vaak te maken krijgen met klagers en een negatieve werksfeer. We bieden je in dit artikel een aantal tips voor het brengen van meer positiviteit op de werkvloer en het verbeteren van een negatieve werksfeer.

Een positieve werksfeer begint bij jezelf

Voordat je vingers gaat wijzen naar je collega’s voor het veroorzaken van een negatieve werksfeer, is het belangrijk om ook eerst naar jezelf te kijken. Door zelfreflectie kom je er soms ook achter dat een negatieve werksfeer voorkomt uit je eigen gedrag. Reflecteer daarom ook goed op de manier waarop je dingen verwoord en hoe je met collega’s omgaat.

Een verkeerde verwoording of omgaan met collega’s kan met veel zaken te maken hebben. Je stress niveau bijvoorbeeld. Daarin zijn je thuissituatie en je werk onlosmakelijk van elkaar verbonden. Als je thuis stress ervaart, neem je dit ook mee naar je werk en ook andersom. Stress kan natuurlijk uit veel factoren voortvloeien, zorg er daarom voor dat je basis om stress te voorkomen op een rijtje hebt. Sport regelmatig, zorg dat je goed slaapt en probeer op je voeding te letten. Een goede balans tussen gezond eten en soms jezelf verwennen is de magische formule!

De top tip om zelf positiviteit uit te stralen op de werkvloer: meer lachen! Dit is echt een kwestie van fake it ‘till you make it. Des te meer je lacht, des te vrolijker je wordt. Het werkt dus aanstekelijk, voor jezelf maar ook zeker voor anderen!

lachen voor verbeteren werksfeer

Werksfeer verbeteren door je mond open te doen

Niemand houdt van een pessimist, maar als er echt iets wat je dwars zit is er maar een manier om dat onder de aandacht te brengen. Trek je mond open en bespreek het probleem met je leidinggevende! Zo kun je samen werken aan een oplossing.

Dit geldt ook voor het herkennen van negatief gedrag bij anderen. Erken het probleem en benoem de negativiteit. Alleen dan wordt het probleem een punt waar aan gewerkt kan worden. Zorg er wel voor dat je geen oordeel velt, maar dat je focus ligt op je eigen gevoelens. Zo benoem je het probleem op een onbevooroordeelde manier.

Dat wat je aandacht geeft, groeit. Zowel negatief als positief. Rapporteer dus problemen, maar blijf hier niet op hangen. Je wil niet de klagende collega worden!

Klagende collega’s

In elk team vind je klagende collega’s en ze kunnen een erg negatieve invloed hebben op de werksfeer. Een team kun je vaak opdelen in drie groepen: de klagers, mensen die zich ergeren aan geklaag en de ‘meelopers’. Des te luider de klaagzang van de klagers, des te makkelijker de meelopers zich laten overhalen tot meegaan in het klagen.

Stop daarom ook zo min mogelijk energie in de klagers, hoe verleidelijk dit ook is. Richt je eerder op de groep meelopers! Ze zijn het makkelijkst over te halen naar de kant zonder geklaag. Teamgedrag is ongelooflijk hardnekkig, dus als je het merendeel van het team mee hebt, gaat vaak de rest ook mee.

positieve werksfeer door samenwerken

Een goede werksfeer creëren met goede communicatie

Zorg ervoor dat je op de juiste manier communiceert met je collega’s en een goede communicatie stimuleert onder werknemers. Dat begint bij jezelf! Wees constructief: richt je niet alleen op het probleem, maar vooral wat jullie samen gaan doen om het probleem op te lossen. Opbouwende kritiek en gesprekken geven je werknemers een krachtig en goed gevoel. Dat draagt bij aan een positieve werksfeer.

Denk daarbij goed na waarom je iets zegt tegen iemand, is dat om iemand te helpen of alleen maar omdat je die persoon wilt kwetsen? Wat wil je bereiken met het houden van een gesprek? Richt je daarbij ook vooral op het positieve: hoe kun je met dit gesprek een positieve impact hebben op de werksfeer?

De allerbelangrijkste basis van positieve gesprekken zijn dat je altijd vriendelijk blijft tegenover je gesprekspartner. Met positiviteit bereik je namelijk meer dan met negativiteit! Behandel je collega’s en werknemers met respect, op een manier waarop je zelf ook behandeld zou willen worden.

Negatieve werksfeer doorbreken met een blik op de toekomst

Een blik op de toekomst werkt verhelderend. Stel daarom doelen voor jezelf en het team. Als je weet waar je naartoe werkt, doorbreek je het gevoel van nutteloosheid die vaak tot negativiteit leidt. Stel samen met je manager realistische en uitdagende doelen voor jou en je team. Wat ga je de aankomende maanden doen en welke doelen wil je dit jaar behalen? Deze doelen kun je daarna gebruiken als maatstaven om successen te vieren. Dat zorgt ervoor dat je op verschillende momenten bijdraagt aan een positieve werksfeer. Op het moment dat de doelen gesteld worden en het moment waarop de doelen behaald worden!

Ons laatste advies: wees niet bang voor verandering! Als een bepaalde positie, team of baan niet goed bij je past of je echt niet aanstaat, is het tijd voor verandering. Misschien erger je jezelf aan het gebrek aan verantwoordelijkheden? Werk dan extra hard om die promotie te behalen voor een hogere functie.

Als het bedrijf echt niet goed bij je past, ga dan eens op zoek naar een andere baan. Of als het werk zelf toch geen goede match is: ga terug naar school en laat je omscholen naar een veld waar je passie wél ligt! Verandering is misschien eng, maar het is nog veel erger om te blijven zitten op een plek die je ongelukkig maakt.

Weet je nog steeds niet waar je moet beginnen met het begeleiden van je team? Kijk dan ook eens naar het Team Performance programma’s van 2Peak. Zo haal je alles uit je team wat erin zit en elimineer je een negatieve werksfeer!

positieve werksfeer door teambuilding-samenwerken

Omgaan met collega’s: tips voor een goede samenwerking en communicatie

Als je gelukkig wil zijn in het leven, is het belangrijk dat je goede relaties onderhoudt met de mensen om je heen. Niet alleen in privé sferen, maar zeker ook op de werkvloer! Een goede relatie met je collega’s zorgt ervoor dat je met plezier naar je werk gaat. Natuurlijk heb je ook minder leuke collega’s, hoe ga je daar dan mee om? Het is belangrijk om ook hier een goede relatie mee op te bouwen maar hoe doe je dat precies? We geven onze tips voor het bouwen van een goede samenwerking en omgang met je collega’s door effectieve communicatie.

Informeel vs. formeel communiceren met collega’s

Met name als leidinggevende is de communicatie met je collega’s en teamleden vaak wat formeler: officiële gesprekken in vergaderruimtes en formeel mailcontact. Onderschat echter niet de kracht van informele communicatie met je collega’s. Informele communicatie is open, gelijkwaardig en mogelijk door alle lagen heen. Zorg er dus voor dat je juist als leidinggevende ook informele communicatie een kans geeft. Informele communicatie kan je inzichten geven in de werksfeer en onderlinge relaties tussen collega’s die je met formele communicatie nooit te weten zou komen.

Maak informele gesprekken daarom ook meer zichtbaar. Zoek gesprekken in de wandelgangen op en ontdek welke collega’s daarin het middelpunt zijn. Dit netwerk kun je in kaart brengen om zo de belangrijkste inspirators te ontdekken. Deze inspirators kunnen je dus inspireren om jouw formele communicatie te verbeteren. Waarom inspireren ze en hoe kun je dit ook toepassen op jouw formele en informele communicatie als leidinggevende?

informeel of formeel communiceren met collega’s

Een goede samenwerking met collega’s door informele communicatie

Informele communicatie kan ook zeker bijdragen aan een goede samenwerking en relatie met je collega’s. Je werkt nou eenmaal samen als team, daarom is het belangrijk om elkaar ook als team spelers te behandelen. Je zet je in om samen met het team je doelen te bereiken. Daarbij is het belangrijk om je mede-teamleden ook goed te kennen. Zo weet je precies wat je van ze kunt verwachten.

Ga dus het gesprek aan en verdiep je in jouw collega’s. Wat doen ze buiten werktijd? Wat zijn hun hobbies? Dit soort vragen kunnen je veel inzicht geven over de persoonlijkheid en de sterke punten van verschillende teamleden. Sommige kwaliteiten hebben ze misschien nog nooit laten zien op de werkvloer, maar kunnen zeker heel waardevol zijn. Een collega die buiten werktijd in een toneelvereniging zit, zal misschien een erg groot inlevingsvermogen hebben. Dit kan waardevol zijn bij het inleven in diverse doelgroepen die voor projecten relevant zijn.

Praat met elkaar en niet over elkaar! Roddelen op de werkvloer is een van de grootste boosdoeners in een negatieve werksfeer en staat goed samenwerken ontzettend in de weg. Bespreek feedback dus altijd face to face met je collega’s en niet achter hun rug om. Dit kan ook op informele wijze, maar met respect. Geef aan wat er mis is gegaan en denk actief mee over hoe dit in de toekomst beter kan.

Zorg er ook voor dat je met plezier met elkaar praat! Samen lol hebben is ook als collega’s erg belangrijk, dit zorgt voor een open en fijne sfeer op de werkvloer.

Formeel communiceren met collega’s: effectieve gesprekken en vergaderingen

Onderschat ook niet de kracht van een duidelijke formele communicatie. Als de formele communicatiestromen niet effectief werken kan dit voor irritatie zorgen. Denk bijvoorbeeld aan ellenlange vergaderingen of onduidelijke mailtjes.

De belangrijkste basis voor formele communicatie is duidelijkheid. Duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, duidelijk gestelde prioriteiten binnen het team en het duidelijk aangeven van behoeften binnen het team. Wees daarbij ook kritisch over jezelf en ga bij jezelf na of je zelf ook duidelijk communiceert. Zou zelfs iemand die totaal buiten je werkveld staat kunnen begrijpen wat je bedoeld? Lees dus altijd goed je mails na voordat je ze verstuurt en vraag ook altijd na bij collega’s of dat wat je verteld hebt duidelijk is voor hen.

Effectief vergaderen en gesprekken voeren begint ook met een duidelijke planning: wat ga je precies bespreken en hoeveel tijd ga je besteden aan elk onderwerp? Als de planning van tevoren duidelijk is, is de kans dat het gesprek uitloopt veel kleiner. Zo kun je jouw tijd effectiever gebruiken.

effectief vergaderen en samenwerken met collega’s

Omgaan met collega’s als teamspeler

Een team bouw je niet alleen met anderen, maar een goed team begint bij jezelf. Zorg er dus voor dat je een echte teamspeler bent, waar de rest van je teamleden ook op kunnen bouwen. Stel het belang van het team boven dat van jezelf. Dat kun je bijvoorbeeld doen door:

 • Conflicten en spanningen binnen het team aan te pakken.
 • Je positief uit te laten over de prestaties van je collega’s. Geef ze geregeld complimenten over hun werk.
 • Biedt hulp aan je collega’s waar ze dat nodig hebben.
 • Je helpt je collega’s om hun doelen te bereiken, ook al zijn dit niet doelen waar je zelf mee bezig bent.
 • De deskundigheid van je collega’s te respecteren en hier gebruik van maakt op momenten waarop dit nodig is.
 • Je bent bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Teamvaardigheden kun je leren! Zo kun je tijdens het Team traject bij 2Peak een sterker team worden en ervoor zorgen dat het team de juiste focus krijgt en aandacht gaat naar het gezamenlijke resultaat.

Omgaan met lastige collega’s

Je kunt nog zo je best doen om zelf effectief te communiceren, er zullen altijd ook lastige collega’s zijn die het moeilijk maken een goede relatie met hen op te bouwen. Hoe ga je hier mee om?

Bedenk je eerst waarom je deze collega lastig vindt. Wat voor gedrag vertoont deze collega en op welke manier gaat hij over jouw grenzen heen. Herken de reactie die zijn gedrag veroorzaakt en ga ook na hoe je deze reactie kan beheersen. Je hebt twee opties in het omgaan met deze collega’s: je laat ze hun gang gaan en leert hier zelf mee om te gaan of je spreekt ze op dit gedrag aan.

Als je voor de tweede optie gaat, is het belangrijk om altijd netjes te blijven in je communicatie. Laat duidelijk weten waarom je niet gediend bent van het gedrag van jouw collega. Gebruik daarbij heldere termen en zorg ervoor dat je niet aanvallend overkomt. Als bijvoorbeeld een collega je afleidt van je werk met zijn verhalen, geef dat dan op die manier aan. Een reactie als ‘hou je mond nou eens!’ helpt niemand verder.

Onderneem ook naar aanleiding van jouw feedback een actie. Als deze collega je telkens afleidt met zijn verhalen, geef hem dan een andere mogelijkheid om dit aan jou te vertellen. Nodig deze collega bijvoorbeeld uit om samen te lunchen en op dat moment je bij te praten. Zo zorg je ervoor dat je wel een goede relatie met deze collega onderhoudt, maar je hem wel aanspreekt op zijn gedrag.

omgaan met collega’s

Taken delegeren: hoe kan ik effectief leren delegeren?

Des te meer verantwoordelijkheden je krijgt, des te moeilijker het wordt om al je taken zelf op te kunnen pakken. Daarom is het belangrijk om af en toe taken te delegeren. Maar wat is dat nou precies en hoe kun je dit het beste aanpakken? Met onze tips leer je hoe je snel en effectief je taken kunt delegeren!

Wat betekent delegeren?

Delegeren is een belangrijke competentie om te hebben voor leidinggevenden. In feite betekent delegeren dat je enkele taken, bevoegdheden en middelen overdraagt aan anderen. Een belangrijke distinctie daarbij is dat je wel zelf eindverantwoordelijk blijft over het uiteindelijke resultaat. Bij delegeren geef je taken (met middelen en bevoegdheden) aan anderen, terwijl jezelf (eind)verantwoordelijk blijft voor het eindresultaat. Als je leiding geeft aan een team kun je niet alles zelf blijven doen, je hebt daar simpelweg geen tijd voor. Het belangrijkste is om eindverantwoordelijk te blijven en deze taken over te dragen aan jouw medewerkers die beter zijn op deze verschillende deelgebieden. Met een goed team heb je als het goed is mensen in dienst die beter zijn in deze deelgebieden dan jezelf.

De voordelen van taken delegeren

Je houdt niet alleen meer tijd over voor andere (belangrijkere?) taken, maar het effectief delegeren van taken aan teamleden zorgt ervoor dat deze medewerkers gemotiveerd blijven. Het helpt medewerkers zich ontwikkelen en zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie binnen het team. Ook is het belangrijk om als leidinggevende te realiseren dat je niet altijd de beste bent om de taak uit te voeren. Soms zijn jouw werknemers simpelweg beter in het uitvoeren van bepaalde taken dan jezelf.

tijd besparen met effectief delegeren

Leren delegeren begint met loslaten

Als leidinggevende gaan er al snel verschillende stress gedachtes door je hoofd als je alleen al denkt aan taken uit handen geven. ‘Ik doe dat zelf toch sneller en beter’, ‘mijn teamleden zijn al veel te druk’ en ‘wat is mijn toegevoegde waarde nog als ik mijn taken delegeer’. Het is belangrijk om deze gedachten te kunnen loslaten. Een goede manier om dit te doen is om ervoor te zorgen dat er een goede match ontstaat tussen de behoeftes van jouw als leidinggevende en de behoeftes van de werknemers waaraan de taken gedelegeerd worden.

Behoud taken waar je goed in bent en die je graag doet. Bij werkzaamheden waar je niet goed in bent en die je ook niet graag doet, kun je kritisch kijken naar het kunnen van jouw teamleden. Hebben ze bijvoorbeeld expertise op gebieden waar je zelf minder bekend in bent? Dan kun je taken binnen deze gebieden met een gerust hart aan deze medewerkers delegeren.

Zie ook de mogelijkheid tot groei in jouw medewerkers. Wellicht dat je deze medewerkers in het begin nog veel moet bijsturen, maar uiteindelijk zullen ook ze bevoegd genoeg worden om deze taken met succes uit te voeren.

Effectief delegeren: tips en tricks

Natuurlijk is simpelweg je taken doorschuiven naar een ander makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn een aantal factoren die erg belangrijk zijn voor succesvol delegeren. Met name in het begin is het belangrijk om vooral te beginnen met kleinere taken. Zo kun je eerst aan het idee wennen voordat je grotere taken gaat delegeren. Daarbij is het ook minder erg als er fouten gemaakt worden bij kleinere taken. Sta fouten toe bij de werknemers aan wie je taken delegeert, want van fouten kunnen ze alleen maar leren en op die manier beter worden in het uitvoeren van de taken.

Stel duidelijke regels op

Door het stellen van duidelijke regels met betrekking tot de gedelegeerde taken. Niet alleen voor jouw teamleden, maar ook voor jezelf. Spreek bijvoorbeeld voor jezelf af dat je de taken onder geen beding terug neemt. Je kunt wel helpen en begeleiden, maar het is niet de bedoeling dat je de taken weer overneemt. Als je van tevoren de taken goed uitlegt en de verwachtingen duidelijk hebt, kun je dit ook voorkomen.

Zorg er ook voor dat je vaste momenten plant voor het begeleiden en evalueren van degenen die jouw gedelegeerde taken overnemen. Dit zorgt voor duidelijkheid aan beide kanten en de mogelijkheid om te kunnen sturen als het de verkeerde kant op dreigt te gaan.

Maak het delegeren makkelijk

Zorg ervoor dat je het delegeren voor jezelf maar ook voor jouw teamleden makkelijk maakt. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat medewerkers de juiste bevoegdheden en programma’s hebben om de taken met succes uit te kunnen voeren. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het wordt vaak vergeten om de juiste begeleiding te bieden. Vooral in het begin is dit erg belangrijk!

Zorg er ook voor dat het gehele team ervan op de hoogte is dat bepaalde taken naar iemand anders gedelegeerd gaan worden. Zo voorkom je verwarring en kan het personeel ook elkaar verantwoordelijk houden voor het uitvoeren van de taken.

Delegeren kun je leren, bijvoorbeeld tijdens het Team Performance Traject van 2Peak! Hierbij leer je jouw team beter kennen en begeleiden. Haal alles uit je team wat erin zit!

delegeren kun je leren

Wat is een goede werkethiek en hoe kan ik deze bevorderen?

Je hebt de term wellicht al wel eens in het Engels gehoord ‘work ethic’. Maar wat is een goede werkethiek nou eigenlijk en hoe kun je ervoor zorgen dat dit bevorderd wordt? Voor jezelf en voor het hele team is het belangrijk om de sfeer hoog te houden, ook een goede werkethiek is daar onderdeel van. In dit artikel lees je alles over een goede werkethiek en hoe je deze kan bevorderen op de werkvloer.

Wat is een goede werkethiek?

Werkethiek, of arbeidsethos, wordt ook wel gedefinieerd als de innerlijke wil om te werken. Het heeft dus alles te maken met de houding van de werknemer. Als medewerkers bereid zijn om alles te doen voor hun werkgever, ook in tegenspoed, kun je spreken van een goede werkethiek. Deze medewerkers bezitten bepaalde innerlijke waardes, die ervoor zorgen dat ze zo’n sterke werkethiek hebben ontwikkeld. Over het algemeen zijn deze medewerkers integer, hebben ze een groot verantwoordelijkheidsbesef, gaan ze voor kwaliteit in hun werk, zijn ze sterk verbonden met de organisatie en werken ze beter samen met anderen.

Voordelen van een goede werkethiek

Een goede werkethiek zorgt ervoor dat werknemers gedreven worden het beste voor hun baan en werkgever te geven, ook als soms de omstandigheden daaromtrent niet perfect zijn. Een positieve houding en gezonde werkethiek hebben ook voordelen voor de werkgever. Zo zorgt een gezonde werkethiek namelijk voor minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Ook zijn medewerkers met een betere werkethiek, sneller in staat om bij te springen wanneer de organisatie dat echt nodig heeft. Het zijn medewerkers waarop een organisatie kan bouwen. Deze medewerkers zullen door het vuur gaan voor jouw bedrijf, ook als het economisch minder goed gaat.

Goede werkethiek bevorderen

Neem een stap terug en kijk kritisch naar jezelf: bezit ik de belangrijke kernwaarden voor een goede werkethiek? Een goede werkethiek is niet aangeboren, maar wordt aangeleerd. Dus ook al heb je nu niet het gevoel dat je uitblinkt in de juiste normen en waarden op je werk of in een goede werkethiek, dit kan veranderen. Je kunt jezelf aanleren om een positievere houding aan te nemen en zo een betere werkethiek te kweken. Een goede werkethiek werkt aanstekelijk. Geef je dus leiding aan een team waar de werkethiek wat te wensen over laat? Wees dan het goede voorbeeld en ze zullen snel volgen.

Op welke manier kun je dan de werkethiek van jou en het team bevorderen? Dat kan op verschillende manieren.

Plezier

Als je plezier hebt in je werk, ben je bereid om meer tijd en moeite erin te steken dan wanneer dit niet het geval is. Zorg er dus voor dat je plezier hebt en maakt in je werk. Zit er iets tegen of is een taak toch niet wat je ervan had verwacht? Maak dit dan bespreekbaar met je werkgever, wellicht dat de taken anders ingedeeld kunnen worden zodat je weer plezier in je werk terug krijgt.

Denk in oplossingen

Het is soms zo gemakkelijk om in problemen te denken. ‘Ik kan een taak niet doen, want…’ of ‘het gaat me echt niet lukken om dit te doen’. Denken in problemen is verschrikkelijk voor een goede werkethiek, omdat je door je onzekerheid dan uiteindelijk niets meer gedaan krijgt. Probeer er dus vertrouwen in te hebben dat je alles wel kan, je moet het alleen nog proberen. Als een probleem zich voordoet is het belangrijk dit niet te zien als een probleem, maar als een uitdaging. Een uitdaging waar je een oplossing voor gaat vinden!

Positieve houding

Daarop kunnen we aansluiten met het hebben van een positieve houding, probeer altijd zaken van een positieve kant te bekijken. Besteed dus ook je tijd vooral aan het positieve en niet aan het negatieve. Het is dan ook belangrijk om geen tijd te verspillen aan klagen of roddelen over collega’s. Deze energie kun je beter besteden aan je werk.

Effectieve communicatie

Voor een goede werkethiek is een effectieve onderlinge communicatie erg belangrijk. Zo voorkom je misverstanden tussen collega’s en conflicten op de werkvloer. Een belangrijke regel daarbij is het principe van ‘praise in public, punish in private’. Geef dus nooit openlijk kritiek op je collega’s, maar bespreek het met hen privé als je het niet met hun gedrag eens bent. Daartegenover staat dat er wel ruimte moet zijn voor complimenten aan elkaar, deze mogen dan ook zeker uitgesproken worden. Dit zorgt niet alleen voor een goede werkethiek maar ook voor een goede sfeer op de werkvloer.

goede werkethiek bevorderen met effectieve communicatie

Waardering voor goede werkethiek

Werknemers met een goede werkethiek ontvangen graat erkenning en waardering voor hun harde werk en doorzettingsvermogen. Zorg er dus ook voor dat deze waardering er is, bijvoorbeeld door de eerder genoemde complimenten te geven. Geef waardering waar dit gepast is, dit motiveert de medewerkers met een goede werkethiek om deze te behouden en door te blijven gaan. Als blijk van waardering kun je ook af en toe medewerkers belonen met meer dan slechts complimenten, bijvoorbeeld door een team performance traject van Hole 18 te doen met het team. Zo werk je samen aan het team, maar zorg je ook voor een positieve connotatie bij het werk, doordat je gezellig met z’n allen gaat golfen!

Wat zijn de 5 kenmerken van een sterk team?

Je hebt er veel moeite in gestoken om de juiste werknemers aan te nemen voor jouw bedrijf, maar vormen ze ook samen een sterk team? We hebben een aantal kenmerken op een rijtje gezet van een sterk team, zodat je jouw teamleden kunt inspireren en jouw team kan versterken.

Een sterk team is in balans

Sterke mensen maken nog geen sterk team. Ook al zijn alle werknemers individueel sterke speler, betekent dat niet altijd dat ze gezamenlijk in een team kunnen werken. Zorg er dus voor dat de samenstelling van jouw team in balans is. Het is vaak goed om het team klein te houden, zo kun je gemakkelijk het overzicht bewaren. Zorg er wel voor dat het team, ondanks het kleine aantal teamleden, toch zijn diversiteit behoudt. Qua werkwijze en persoonlijkheid is het goed om een weloverwogen mix te hebben in jouw team.

Aan het hoofd van dat team moet een aangewezen en erkende leider staan om de rest van het team in goede banen te leiden. Kies een leider die het team kan motiveren, helder kan communiceren, goed kan samenwerken, resultaatgericht is en een goed probleemoplossend en -analyserend vermogen heeft.

Een sterk team werkt goed samen

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat een goed team ook goed kan samenwerken. Een cruciaal onderdeel van een goed samenwerken is een effectieve en duidelijke communicatie. Het is belangrijk dat alles bespreekbaar is binnen het team. Dat betekent dat ook feedback makkelijk en open gegeven moet kunnen worden. Om dit in de juiste banen te leiden is het wel belangrijk dat alle teamleden ook om leren gaan met dit soort feedback.

Bij dit soort discussies het belangrijk dat er met een gemeenschappelijk doel en resultaat wordt gecommuniceerd. Ook al verschillen de meningen binnen een team, is het belangrijk dat deze niet persoonlijk worden aangetrokken door de verschillende teamleden. Je werkt immers samen naar een collectief resultaat en doel.

sterk team samenwerken

Een sterk team werkt naar een duidelijk doel

Zorg ervoor dat er een duidelijk en concreet doel gesteld wordt voor het team. Alle teamleden moeten het doel kunnen begrijpen waar ze naartoe werken. Het moet dus voor iedereen duidelijk geformuleerd worden. Doelen die het beste werken zijn doelen met duidelijk meetbare resultaten. Hou het dus niet vaag, maar werk met concrete cijfers en resultaten. Zo kun je de successen in het team makkelijk meten en ook vieren.

De teamleden zijn van elkaar afhankelijk om dit doel te bereiken, daarom is het ook belangrijk om te weten wat de onderlinge samenwerkingen moeten zijn en welke rol de verschillende teamleden hebben binnen het team.

Een sterk team heeft duidelijk afgebakende rollen

Het is belangrijk dat het duidelijk is voor alle teamleden wat hun rol is binnen het team en hoe hun dagelijkse werkzaamheden en projecten eruit zullen zien. Des te sterker deze rol wordt afgebakend, des te meer gedisciplineerd en toegewijd de werknemers aan hun werkzaamheden binnen hun rol kunnen werken. Zorg er wel voor dat je elk teamlid taken toebedeeld waar ze ook goed in zijn. Elk teamlid zal daarbij ook beter verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun eigen werkzaamheden.

Verduidelijking van de rol van elk teamlid zal alleen maar meer betrokkenheid met het bedrijf en het team creëren, evenals het verantwoordelijkheidsgevoel over hun werkzaamheden te versterken. De andere teamleden moeten ook niet bang zijn om een teamlid hierop aan te spreken.

Daarbij is het ook van belang dat de rollen van andere teamleden duidelijk zijn. Zo weten de teamleden precies wat ze aan elkaar hebben en bouw je een communicatief sterk team. Het is ook belangrijk om duidelijk te hebben wie de sterkere en zwakkere schakels zijn binnen het team. Zo kun je ervoor zorgen dat er een goede balans blijft in het functioneren van het team.

sterk team meeting

Een sterk team vertrouwt elkaar

Een team werkt het beste als de grootste angsten weggenomen kunnen worden. Je werkt natuurlijk beter zonder de angst en stress voor conflicten. Een belangrijk onderdeel in het voorkomen van conflicten is het vertrouwen binnen het team te behouden en vergroten. In een sterk team is er geen ruimte voor grote ego’s, maar wel voor toegewijde individuen die in elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen opbouwen kan moeilijk zijn, maar een goed begin zouden teambuilding oefeningen kunnen zijn of een teamtraject bij Hole 18.

Vertrouwen wordt ook opgebouwd door wederzijdse erkenning. Zorg er dus voor dat goede resultaten en successen gevierd worden binnen het team.

Teambuilding: 5 tips en snelle oefeningen voor een sterk team

Om een sterk team op te bouwen is het belangrijk om af en toe samen teambuilding oefeningen te doen. Dit versterkt o.a. de onderlinge communicatie, het vertrouwen en het probleemoplossend vermogen binnen het team. We bespreken een aantal van onze favoriete teambuilding oefeningen!

IJsbrekers om mee te starten

Een goede start is cruciaal voor een succesvolle teambuilding. Vandaar dat het goed is om een aantal ijsbrekers te doen. Dit zijn teambuilding oefeningen die voor een goede start zorgen.

Een voorbeeld zou kunnen zijn om een energizer te doen om te starten. Onze favoriete teambuilding opdracht heeft alles te maken met ritme. Je neemt de volgende stappen voor deze teambuilding oefening:

 • Je doet een simpel ritme rustig voor aan het team. Bijvoorbeeld:
  • Klap met je handen op je dijbenen
  • Klap met je handen tegen elkaar
  • Knip rechts met je vingers
  • Knip links met je vingers
 • Nu gaat het hele team dit ritme nadoen, je begint rustig maar gaat steeds sneller.
 • Om het nog moeilijker te maken kun je daarna het ritme op zo’n manier doen dat je elke stap twee keer doet. Twee keer klappen, twee keer knippen, etc.
 • Of je kunt bijvoorbeeld het ritme aanpassen door te beginnen met de laatste stap en dan terug te werken naar de eerste stap. Dus eerst knip je links met je vingers, dan rechts etc.

Je zult merken dat alle aanwezige teamleden zich steeds meer moeten focussen op hun bewegingen en de volgorde daarvan. Dit zorgt ervoor dat ze scherp worden voor de overige teambuilding oefeningen, maar ook dat ze hun lichaam opwarmen met alle bewegingen!

Teambuilding oefeningen voor betere communicatie

De basis van elk sterk team is een goede en duidelijke communicatie. Het is dan ook belangrijk dat de focus hierbij ligt in het kiezen van de juiste teambuilding opdrachten. Je kunt bijvoorbeeld verschillende gespreksvormen testen. Een van onze favorieten is de Afrikaanse overlegvorm, waarvoor je de volgende stappen moet doorlopen:

 • Het team gaat in een kring zitten om een belangrijk onderwerp bespreken.
 • Ze kiezen daarbij een ‘stamhoofd’, die het uiteindelijke besluit over dit onderwerp zal nemen. Zorg er dus voor dat de keuze van een stamhoofd weloverwogen gemaakt wordt.
 • Het stamhoofd legt telkens de vraag voor aan elk lid van het team. Deze persoon mag volledig uitpraten, zonder onderbrekingen. Na afloop vraagt het stamhoofd: ‘Heb je alles gezegd?’ Zo ja, gaat het woord naar het volgende teamlid.
 • Wanneer iedereen gesproken heeft, neemt het stamhoofd een besluit over de kwestie. Hij motiveert zijn keuze daarbij niet en de groep accepteert het besluit en gaat daar niet mee in discussie.
 • Naderhand bespreek je de gespreksvorm met het team: wat vonden ze van deze teambuilding opdracht? Hoe ervaren ze de rust van het mogen uitpraten en het niet mogen praten? Bespreek alle bevindingen van het team.

teambuilding-samenwerken

Probleemoplossend vermogen trainen met teambuilding opdrachten

Naast een duidelijke communicatie is het ook goed om het probleemoplossend vermogen van jouw teamleden te trainen met de juiste teambuilding opdrachten. Dit kun je natuurlijk doen door een probleem in hun leefwereld te pakken en te proberen op te lossen, maar een van onze favoriete teambuilding oefeningen gaat eerder op een abstracte manier hiermee om. Het idee is simpel:

 • Je neemt een mooie foto of inspirerende cartoon met veel details en deze druk je af.
 • Vervolgens verdeel je de afbeelding in een aantal stukken, zoals een puzzel. Zorg ervoor dat er voor elk teamlid een puzzelstuk is.
 • Vervolgens probeert elk teamlid een exacte kopie te maken van zijn of haar puzzelstuk. Ze moeten er alleen een versie van maken die ongeveer vijf keer zo groot is als het originele puzzelstuk.
 • Vervolgens komt het gehele team samen en probeert al hun grotere puzzelstukken weer samen te brengen om de puzzel volledig te maken. Ze zullen goed moeten samenwerken en hun probleemoplossend vermogen moeten gebruiken om de puzzel geheel kloppend te maken.

Teambuilding tips voor een betere planning

Wat vaak ontbreekt bij een ronde teambuilding oefeningen, zijn teambuilding opdrachten die zich focussen op het grotere plaatje. Een betere planning en besef van het gezamenlijk doel van het team worden vaak verwaarloost voor een focus op de onderlinge relaties binnen het team. Toch is het belangrijk om het overzicht hierin niet te verliezen. Ook hier hebben we een passende teambuilding opdracht voor:

 • Je begint met een pakje post-its. Elk teamlid krijgt vijf post-its waar ze problemen opschrijven waarmee ze kampen op het werk of spelen binnen het bedrijf.
 • Al deze post-its gaan op een stapel
 • Vervolgens maak je op een flip-over of een ander groot stuk papier een verdeling in vier vakken: hoge prioriteit, lage prioriteit, veel werk en weinig werk.
 • Hierna pak je de stapel post-its. Al deze problemen ga je samen met het team op de juiste plek op dit bord plaatsen. Je bespreekt dit samen en plakt uiteindelijk de post-its in het vak waar ze thuishoren.

Wat je overhoudt is een duidelijk overzicht van wat er speelt binnen het bedrijf, wat zal zorgen voor een verhoogde betrokkenheid van het team. De problemen in het vak met hoge prioriteit en weinig werk kunnen het snelst worden opgelost en zullen dus bovenaan de to-do-lijst moeten staan!

laptop-flipchart

Onderling vertrouwen vergroten met de juiste teambuilding oefeningen

Vertrouwen is moeilijk te winnen maar nog moeilijker om te behouden, daarom is het belangrijk om voldoende vertrouwensoefeningen in te voegen in een goede teambuilding. De focus ligt daarbij op het creëren van positieve gezamenlijke ervaringen. Het meest effectief zijn oefeningen die juist buiten de normale context van het bedrijf plaatsvinden. Bijvoorbeeld door met het team een escape room te bezoeken of een teamtraject te doorlopen bij 2Peak.

Een andere manier om een positieve ervaring te creëren, is door het team elkaars sterke punten te laten ontdekken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door iedereen een persoonlijkheidstest te laten doen, maar een effectievere teambuilding oefening zou een complimenten douche kunnen zijn. Dit gaat als volgt in zijn werk:

 • Het gehele team gaat in een cirkel staan, hier ga je zelf ook tussen staan.
 • Telkens stapt een teamlid naar het midden van de cirkel.
 • De anderen in de cirkel spreken gedurende dertig seconden complimenten over deze persoon uit.
 • Let op dat de complimenten kort maar krachtig zijn, hou het op een zin per compliment. Zorg er ook voor dat mensen niet over elkaar heen gaan schreeuwen, maar het tempo en de energie hoog blijft.

Jelle Staleman lezing TeDx

Tussen leven en dood!

Tussen topprestaties en faillissement!

Tijdens mijn K2 lezingen vertel ik aan de hand van indrukwekkend film- en fotomateriaal over de letterlijke en figuurlijke hoogtepunten van mijn bergsport carrière. Het letterlijke hoogtepunt van mijn lezing ligt bij de 8611 meter hoge K2, de op een na hoogste berg ter wereld. De K2 is slechts 200 meter lager dan de Mount Everest maar wel bijna 2 keer zo steil!

Tussen een expeditie en het bedrijfsleven zijn genoeg parallellen te bedenken. Doelen stellen, motivatie, wilskracht, doorzettingsvermogen en innovatief denken zijn zaken die zowel in het bedrijfsleven als in de bergsport nodig zijn om doelen te bereiken.

In de lezing zet ik jou, je medewerkers en team op scherp. Laat ik ze nadenken over de wijze waarop jullie de top ook kunnen halen en wat daarvoor nodig is. En of jullie dit ook willen?

Lees meer over Jelle

Hoe kun je het beste in teamverband werken?

De media waren niet mals na de uitschakeling van het Nederlandse voetbalelftal tijdens het EK-kwalificatietoernooi in 2015: ‘wat een afgang van een team vol toptalenten!’  Sportcritici vroegen zich af hoe het zo ver kon komen, na de goede prestaties op het WK 2014. Hoe kon een team zo snel devalueren tot het zooitje ongeregeld dat nu op het veld stond? Aan de individuele kwaliteiten van de spelers kon het niet liggen. Was het een gebrek aan teamverband of teamgevoel? Of lag de oorzaak bij slecht leiderschap?

De grootste valkuilen binnen een team

Wat dit voorbeeld ons leert, is het volgende: Ook al heb je letterlijk een elftal aan goede ‘spelers’, dan nóg hoeft dit geen garantie voor succes te zijn. Er komt dus blijkbaar iets meer bij kijken dan talent en kwaliteit alleen, als je in teams moet werken. Datzelfde geldt ook voor teamprestaties op de werkvloer. Het gehele team moet ervoor waken dat het niet recht in de volgende valkuilen loopt:

 1. Teamleden laten hun persoonlijk belang zwaarder meewegen dan het teambelang
 2. Er is te weinig vertrouwen in elkaars kwaliteiten en inzet.
 3. Teamleden zijn bang voor confrontaties, waardoor ze niet het achterste van hun tong laten zien.
 4. Er heerst een gebrek aan betrokkenheid, andere zaken zijn belangrijker. Er is onvoldoende aandacht voor resultaten van het team.
 5. Teamleden willen geen verantwoordelijkheid nemen, omdat ze bang zijn hierop afgerekend te worden.
 6. Ontevredenheid over de gang van zaken, waardoor teamleden de hakken in het zand zetten.

Werken in teamverband - brainstorm

De voordelen van werken in teamverband

Je kunt je afvragen waarom je überhaupt in teamverband zou moeten werken, zeker gezien de energie die het kost om een goed team neer te zetten. Als een groep mensen echt als een uniforme groep functioneert, zitten er een heleboel voordelen aan werken in teamverband. Teams zijn innovatiever, creatiever, nemen beter doordachte besluiten, zijn beter in complexe situaties en werken sneller dan een individu. En het is bewezen dat het mogelijk is om teamprestaties te verbeteren.

Tips om werken in teamverband te perfectioneren

Iedereen die leiding geeft aan een team, of het nu sport of werk gerelateerd is, moet ervoor zorgen dat de volgende randvoorwaarden ijzersterk zijn:

Het gemeenschappelijk doel

Het doel van het team moet duidelijk afgebakend zijn. Je krijgt het beste resultaat als iedereen met hart en ziel op hetzelfde einddoel afstevent.

Vertrouwen in elkaar

Een team werkt pas goed als iedereen elkaar volledig vertrouwt. De vertrouwensband moet bestaan tussen teamspelers onderling én tussen team en leider(s).

Betrokken teamspelers

Iedereen die de gezamenlijke prestaties belangrijker vindt dan zijn individuele succes, draagt op een positieve manier bij aan het team. De teamleider moet er dus voor zorgen dat alle teamleden zich betrokken voelen bij het behalen van het einddoel. Betrokkenheid motiveert iedereen om door te gaan.

Werken in teamerband - overleg

Respect

De teamleider is er verantwoordelijk voor dat iedereen elkaar met respect behandelt. Zoals bij zoveel sociale processen is respect een van de belangrijkste elementen voor een succesvolle samenwerking. Zonder respect valt vertrouwen en veiligheid weg en komt het team nergens meer.

Goede rolverdeling

Als de teamleider vooraf de rollen en verantwoordelijkheden vastlegt, is het mogelijk om elkaar te wijzen op zowel goede, als slechte resultaten. Dit wordt alleen geaccepteerd als er tussen te teamleden voldoende vertrouwen èn respect is.

Duidelijke werkafspraken en deadlines

Het goed werken in teamverband is niet alleen afhankelijk van een duidelijke rolverdeling, goede afspraken zijn cruciaal in een team. Want als de ene persoon om wat voor reden dan ook, zijn afspraak niet nakomt, is dat nadelig voor een volgend deel van het totaalproces. Deadlines zijn een onderdeel van deze afspraken. Als een teamlid structureel zijn afspraken niet nakomt, is het aan de teamleider om hierop actie te ondernemen. Dat voorkomt geroddel op de gangen en gemor in de vergadering.

Als je team staat als een huis, ontdek je dat jullie tot veel meer in staat zijn dan vooraf de verwachting was. Werken in teams is echt een leerproces, waar je enorme voldoening uit kunt halen. Loopt jouw team vast? Vraag een onafhankelijk persoon de vinger op de zere plek te leggen.

Teamprestaties verbeteren: hoe pak je dat goed aan?

Bestaat jouw team stuk voor stuk uit topspelers, maar blijven de totale prestaties echt onder de maat? En lukt het je niet om hier verandering in te brengen? Kijk dan eens goed naar het samenspel van de werknemers onderling. Een afdeling presteert namelijk stukken beter, als de werknemers een geolied team vormen. Goede teamprestaties zijn afhankelijk van een aantal belangrijke factoren. Welke dat zijn? Hole 18 zet ze voor je op een rijtje.

1. Onderling vertrouwen

De belangrijkste voorwaarde die volgens de piramide van Lencioni aan de basis staat van betere teamprestaties, is het vertrouwen tussen werknemers onderling en tussen werknemer en werkgever. Dat vertrouwen ontstaat als teamleden elkaar respecteren. Ze kennen ieders persoonlijke omstandigheden en er is waardering voor elkaars kwaliteiten. De collega’s durven zich kwetsbaar op te stellen, zodat ze hun zwakke punten kunnen versterken met de kracht van een ander. Zonder onderling vertrouwen zal het team ondermaats blijven presteren.

2. Confrontatie en discussie

Als de onderste laag van de piramide van Lencioni stevig en zeker is, kan het team aan de volgende laag gaan bouwen: Confrontatie en discussie. In een goed team ontstaan altijd confrontaties en discussies. Deze zijn noodzakelijk om tot de beste oplossingen te komen. Het is belangrijk dat moeilijke onderwerpen niet ontweken worden. Zonder onderliggend vertrouwen hebben discussies echter geen meerwaarde. Spelers durven niet het achterste van hun tong te laten zien, of nemen de moeite niet om zich hard te maken voor hun standpunt. Goed onderbouwde argumenten zijn constructief en creëren een sterker eindresultaat.

teamprestaties - groupmeeting

3. Betrokkenheid

Bij gebrek aan confrontatie en discussie, moet je als leidinggevende twijfels hebben over de betrokkenheid van je team. Een levendige discussie ligt namelijk aan de basis van begrip. En begrip is erg belangrijk voor betrokkenheid. Als een van de teamspelers zich niet kan engageren met het project, dan is de kans groot dat hij zich totaal niet betrokken voelt bij het eindresultaat. Met een slechtere individuele inzet tot gevolg, wat zijn weerslag heeft op de totale prestatie.

“Wanneer teamleden in de loop van hartstochtelijke en open debatten geen lucht hebben kunnen geven aan hun meningen, engageren ze zich zelden of nooit en stellen zij zich ook niet achter besluiten op, hoewel ze misschien tijdens vergaderingen instemming veinzen” – Lencioni

4. Verantwoordelijkheid

In een goed functionerend team neemt iedere speler zijn verantwoordelijkheid. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is het sterkste, als er een hoge betrokkenheid heerst bij alle spelers. De best presterende teams zijn teams waarin de betrokkenen elkaar aan durven te spreken op hun verantwoordelijkheden. Voortgangsgesprekken, het specificeren van doelstellingen en het uitdelen van beloningen kunnen het verantwoordelijkheidsgevoel versterken. Duidelijke, transparante afspraken en het eerlijk verdelen van de taken zijn enorm belangrijk voor goede teamprestaties.

5. Resultaten

Voor het afdelingsrapport zijn collectieve resultaten belangrijker dan individuele prestaties. Een goed team krijgt waardering voor gezamenlijke successen, waardoor individuele hoogtepunten minder belangrijk worden.

“Een niet aflatende concentratie op specifieke doelstellingen en duidelijk omschreven resultaten is een absolute noodzaak voor ieder team dat zichzelf op prestaties beoordeelt” – Lencioni

Een goed presterend team is ook nog eens goed voor de arbeidsethos van alle betrokken medewerkers. Tevreden werknemers zijn minder snel geneigd om hun heil ergens anders te zoeken. Ze gaan met meer plezier naar hun werk en melden zich minder snel voor langere tijd ziek. Een mooie win-win situatie om je als werkgever hard voor te maken.

Teamprestaties- discussion

Hoe de teamprestaties van jouw afdeling?

Als je wil weten hoe jouw team ervoor staat, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Is het voor teamleden mogelijk om openlijk hun mening over het onderwerp te ventileren?
 2. Zijn teamvergaderingen enthousiast, engagerend en productief?
 3. Duurt het te lang om tot besluiten te komen of wordt juist voorkomen dat discussies ellenlang doorgaan?
 4. Worden er duidelijke, transparante afspraken gemaakt en is ieder zich bewust van zijn taak?
 5. Durven teamleden hun tekortkomingen te laten zien?
 6. Zijn teamleden bereid om hun eigen belangen op te offeren voor het welzijn van het team?

Scoort jouw team veelal ‘ja’, dan zit je goed. Is het antwoord voor het merendeel ontkennend, dan zijn er goede stappen te maken. Je kunt zelf proberen de situatie te veranderen. Het is meestal effectiever om een externe professional in te schakelen. De buitenstaander kan dan namelijk ‘schuld’ kan krijgen van de negatieve gedachten die gepaard gaan met elke verandering in een bedrijf. Dat bevordert het ‘Samen staan we sterk’ gevoel van de werknemers.

Wil jij advies over hoe jij de prestaties van jouw team kan verbeteren? Hole 18 kan je daarbij helpen! Hoe? Neem snel contact op, dan kijken we samen wat het beste bij de situatie past.