Bouwsteen 1 > de missie (het WAAROM)


De missie, wat is het eigenlijk?

Een missie geeft aan waarvoor je als organisatie of team staat,  je bestaansrecht. Het geeft antwoord op de vraag: waarom bestaan wij als organisatie of team? Een missie is op alles en iedereen van toepassing, zowel intern als extern. Een missie is van en voor iedereen! De missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met iedereen omgaan?

Concreet betekent het dat een missie:

  • Tijdloos is;
  • Staat waarvoor we staan;
  • De identiteit uitstralen;
  • Op alles toepasbaar is;
 • Niet hoeft uit te leggen.

Enkele voorbeelden:

  • Ahold > better together
  • McDonald’s > Think global, act local 
 • Hole 18 > eigenwijs durven groeien

Jullie missie?
Vanuit mijn docentschap bij de Hogeschool Utrecht, waar ik management en organisatie doceer aan de faculteit HBO Rechten, heb ik veel missies gezien, goede en minder goede. Degene die goed zijn, zijn tijdloos, inspirerend, op alles en iedereen toepasbaar en echt waarvoor een organisatie of team staat. 

Vraag?
Heeft jouw organisatie of team een goede missie?

  • Ja, super. Je weet waarom jouw organisatie of team bestaat bestaat en wat jou met de organisatie of het team verbindt. Is dit in de gehele organisatie of team voelbaar, Ja of nee? 
 • Nee, bedenk is waarom je als organisatie of team bestaat? Ga met je collega’s hierover brainstormen.


Kijk is een keer goed naar je missie en reflecteer er dan op, of het een echte missie is!

Reageer hieronder!

Volgende maand verschijnt het artikel over de volgende bouwsteen van de organisatie: de visie & strategie

Tot de volgende maand
2Peak

Organisatiebouwstenen

Taken delegeren: hoe kan ik effectief leren delegeren?

Des te meer verantwoordelijkheden je krijgt, des te moeilijker het wordt om al je taken zelf op te kunnen pakken. Daarom is het belangrijk om af en toe taken te delegeren. Maar wat is dat nou precies en hoe kun je dit het beste aanpakken? Met onze tips leer je hoe je snel en effectief je taken kunt delegeren!

Wat betekent delegeren?

Delegeren is een belangrijke competentie om te hebben voor leidinggevenden. In feite betekent delegeren dat je enkele taken, bevoegdheden en middelen overdraagt aan anderen. Een belangrijke distinctie daarbij is dat je wel zelf eindverantwoordelijk blijft over het uiteindelijke resultaat. Bij delegeren geef je taken (met middelen en bevoegdheden) aan anderen, terwijl jezelf (eind)verantwoordelijk blijft voor het eindresultaat. Als je leiding geeft aan een team kun je niet alles zelf blijven doen, je hebt daar simpelweg geen tijd voor. Het belangrijkste is om eindverantwoordelijk te blijven en deze taken over te dragen aan jouw medewerkers die beter zijn op deze verschillende deelgebieden. Met een goed team heb je als het goed is mensen in dienst die beter zijn in deze deelgebieden dan jezelf.

De voordelen van taken delegeren

Je houdt niet alleen meer tijd over voor andere (belangrijkere?) taken, maar het effectief delegeren van taken aan teamleden zorgt ervoor dat deze medewerkers gemotiveerd blijven. Het helpt medewerkers zich ontwikkelen en zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie binnen het team. Ook is het belangrijk om als leidinggevende te realiseren dat je niet altijd de beste bent om de taak uit te voeren. Soms zijn jouw werknemers simpelweg beter in het uitvoeren van bepaalde taken dan jezelf.

tijd besparen met effectief delegeren

Leren delegeren begint met loslaten

Als leidinggevende gaan er al snel verschillende stress gedachtes door je hoofd als je alleen al denkt aan taken uit handen geven. ‘Ik doe dat zelf toch sneller en beter’, ‘mijn teamleden zijn al veel te druk’ en ‘wat is mijn toegevoegde waarde nog als ik mijn taken delegeer’. Het is belangrijk om deze gedachten te kunnen loslaten. Een goede manier om dit te doen is om ervoor te zorgen dat er een goede match ontstaat tussen de behoeftes van jouw als leidinggevende en de behoeftes van de werknemers waaraan de taken gedelegeerd worden.

Behoud taken waar je goed in bent en die je graag doet. Bij werkzaamheden waar je niet goed in bent en die je ook niet graag doet, kun je kritisch kijken naar het kunnen van jouw teamleden. Hebben ze bijvoorbeeld expertise op gebieden waar je zelf minder bekend in bent? Dan kun je taken binnen deze gebieden met een gerust hart aan deze medewerkers delegeren.

Zie ook de mogelijkheid tot groei in jouw medewerkers. Wellicht dat je deze medewerkers in het begin nog veel moet bijsturen, maar uiteindelijk zullen ook ze bevoegd genoeg worden om deze taken met succes uit te voeren.

Effectief delegeren: tips en tricks

Natuurlijk is simpelweg je taken doorschuiven naar een ander makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn een aantal factoren die erg belangrijk zijn voor succesvol delegeren. Met name in het begin is het belangrijk om vooral te beginnen met kleinere taken. Zo kun je eerst aan het idee wennen voordat je grotere taken gaat delegeren. Daarbij is het ook minder erg als er fouten gemaakt worden bij kleinere taken. Sta fouten toe bij de werknemers aan wie je taken delegeert, want van fouten kunnen ze alleen maar leren en op die manier beter worden in het uitvoeren van de taken.

Stel duidelijke regels op

Door het stellen van duidelijke regels met betrekking tot de gedelegeerde taken. Niet alleen voor jouw teamleden, maar ook voor jezelf. Spreek bijvoorbeeld voor jezelf af dat je de taken onder geen beding terug neemt. Je kunt wel helpen en begeleiden, maar het is niet de bedoeling dat je de taken weer overneemt. Als je van tevoren de taken goed uitlegt en de verwachtingen duidelijk hebt, kun je dit ook voorkomen.

Zorg er ook voor dat je vaste momenten plant voor het begeleiden en evalueren van degenen die jouw gedelegeerde taken overnemen. Dit zorgt voor duidelijkheid aan beide kanten en de mogelijkheid om te kunnen sturen als het de verkeerde kant op dreigt te gaan.

Maak het delegeren makkelijk

Zorg ervoor dat je het delegeren voor jezelf maar ook voor jouw teamleden makkelijk maakt. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat medewerkers de juiste bevoegdheden en programma’s hebben om de taken met succes uit te kunnen voeren. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het wordt vaak vergeten om de juiste begeleiding te bieden. Vooral in het begin is dit erg belangrijk!

Zorg er ook voor dat het gehele team ervan op de hoogte is dat bepaalde taken naar iemand anders gedelegeerd gaan worden. Zo voorkom je verwarring en kan het personeel ook elkaar verantwoordelijk houden voor het uitvoeren van de taken.

Delegeren kun je leren, bijvoorbeeld tijdens het Team Performance Traject van 2Peak! Hierbij leer je jouw team beter kennen en begeleiden. Haal alles uit je team wat erin zit!

delegeren kun je leren

Wat is een goede werkethiek en hoe kan ik deze bevorderen?

Je hebt de term wellicht al wel eens in het Engels gehoord ‘work ethic’. Maar wat is een goede werkethiek nou eigenlijk en hoe kun je ervoor zorgen dat dit bevorderd wordt? Voor jezelf en voor het hele team is het belangrijk om de sfeer hoog te houden, ook een goede werkethiek is daar onderdeel van. In dit artikel lees je alles over een goede werkethiek en hoe je deze kan bevorderen op de werkvloer.

Wat is een goede werkethiek?

Werkethiek, of arbeidsethos, wordt ook wel gedefinieerd als de innerlijke wil om te werken. Het heeft dus alles te maken met de houding van de werknemer. Als medewerkers bereid zijn om alles te doen voor hun werkgever, ook in tegenspoed, kun je spreken van een goede werkethiek. Deze medewerkers bezitten bepaalde innerlijke waardes, die ervoor zorgen dat ze zo’n sterke werkethiek hebben ontwikkeld. Over het algemeen zijn deze medewerkers integer, hebben ze een groot verantwoordelijkheidsbesef, gaan ze voor kwaliteit in hun werk, zijn ze sterk verbonden met de organisatie en werken ze beter samen met anderen.

Voordelen van een goede werkethiek

Een goede werkethiek zorgt ervoor dat werknemers gedreven worden het beste voor hun baan en werkgever te geven, ook als soms de omstandigheden daaromtrent niet perfect zijn. Een positieve houding en gezonde werkethiek hebben ook voordelen voor de werkgever. Zo zorgt een gezonde werkethiek namelijk voor minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Ook zijn medewerkers met een betere werkethiek, sneller in staat om bij te springen wanneer de organisatie dat echt nodig heeft. Het zijn medewerkers waarop een organisatie kan bouwen. Deze medewerkers zullen door het vuur gaan voor jouw bedrijf, ook als het economisch minder goed gaat.

Goede werkethiek bevorderen

Neem een stap terug en kijk kritisch naar jezelf: bezit ik de belangrijke kernwaarden voor een goede werkethiek? Een goede werkethiek is niet aangeboren, maar wordt aangeleerd. Dus ook al heb je nu niet het gevoel dat je uitblinkt in de juiste normen en waarden op je werk of in een goede werkethiek, dit kan veranderen. Je kunt jezelf aanleren om een positievere houding aan te nemen en zo een betere werkethiek te kweken. Een goede werkethiek werkt aanstekelijk. Geef je dus leiding aan een team waar de werkethiek wat te wensen over laat? Wees dan het goede voorbeeld en ze zullen snel volgen.

Op welke manier kun je dan de werkethiek van jou en het team bevorderen? Dat kan op verschillende manieren.

Plezier

Als je plezier hebt in je werk, ben je bereid om meer tijd en moeite erin te steken dan wanneer dit niet het geval is. Zorg er dus voor dat je plezier hebt en maakt in je werk. Zit er iets tegen of is een taak toch niet wat je ervan had verwacht? Maak dit dan bespreekbaar met je werkgever, wellicht dat de taken anders ingedeeld kunnen worden zodat je weer plezier in je werk terug krijgt.

Denk in oplossingen

Het is soms zo gemakkelijk om in problemen te denken. ‘Ik kan een taak niet doen, want…’ of ‘het gaat me echt niet lukken om dit te doen’. Denken in problemen is verschrikkelijk voor een goede werkethiek, omdat je door je onzekerheid dan uiteindelijk niets meer gedaan krijgt. Probeer er dus vertrouwen in te hebben dat je alles wel kan, je moet het alleen nog proberen. Als een probleem zich voordoet is het belangrijk dit niet te zien als een probleem, maar als een uitdaging. Een uitdaging waar je een oplossing voor gaat vinden!

Positieve houding

Daarop kunnen we aansluiten met het hebben van een positieve houding, probeer altijd zaken van een positieve kant te bekijken. Besteed dus ook je tijd vooral aan het positieve en niet aan het negatieve. Het is dan ook belangrijk om geen tijd te verspillen aan klagen of roddelen over collega’s. Deze energie kun je beter besteden aan je werk.

Effectieve communicatie

Voor een goede werkethiek is een effectieve onderlinge communicatie erg belangrijk. Zo voorkom je misverstanden tussen collega’s en conflicten op de werkvloer. Een belangrijke regel daarbij is het principe van ‘praise in public, punish in private’. Geef dus nooit openlijk kritiek op je collega’s, maar bespreek het met hen privé als je het niet met hun gedrag eens bent. Daartegenover staat dat er wel ruimte moet zijn voor complimenten aan elkaar, deze mogen dan ook zeker uitgesproken worden. Dit zorgt niet alleen voor een goede werkethiek maar ook voor een goede sfeer op de werkvloer.

goede werkethiek bevorderen met effectieve communicatie

Waardering voor goede werkethiek

Werknemers met een goede werkethiek ontvangen graat erkenning en waardering voor hun harde werk en doorzettingsvermogen. Zorg er dus ook voor dat deze waardering er is, bijvoorbeeld door de eerder genoemde complimenten te geven. Geef waardering waar dit gepast is, dit motiveert de medewerkers met een goede werkethiek om deze te behouden en door te blijven gaan. Als blijk van waardering kun je ook af en toe medewerkers belonen met meer dan slechts complimenten, bijvoorbeeld door een team performance traject van Hole 18 te doen met het team. Zo werk je samen aan het team, maar zorg je ook voor een positieve connotatie bij het werk, doordat je gezellig met z’n allen gaat golfen!

7 tips voor het bevorderen van de gezondheid van werknemers

Het is nu belangrijker dan ooit om de gezondheid van werknemers te bevorderen. Met de groeiende vergrijzing, langer moeten doorwerken en grote concurrentie op de arbeidsmarkt is een gezonde werknemer cruciaal. Door je te focussen op de gezondheid van werknemers kan het ziekteverzuim verlaagd worden, verlaag je de kans op verloop en geef je de werknemers meer motivatie en voldoening in hun werk. Hoe zorg je ervoor dat je werknemers gezond houdt? We geven je een aantal tips voor een goed gezondheidsbeleid op het werk om de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Staan om de gezondheid te bevorderen

Bijna alle werknemers besteden een groot deel van hun werkdag achter hun bureau. Zo lang zitten is funest voor de gezondheid en brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om naar een manier te kijken om dit patroon te doorbreken. Probeer bijvoorbeeld eens staand te werken. Met de aanschaf van enkele staande bureaus hebben jouw werknemers de mogelijkheid om een gezondere keus te maken voor hun werkdag.

Toch liever de bureaus houden zoals ze zijn? Zorg er dan voor dat er ruimte is voor een ‘sitting break’, waarbij medewerkers de kans hebben om even op te staan en rond te lopen.

Een gezond en groen kantoor

Een gezonde werkomgeving begint met een schoon en hygiënisch kantoor. Zorg er dus voor dat het kantoor regelmatig schoongemaakt wordt, maar ook dat alle werknemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen om het kantoor schoon te houden.

Daarnaast is een frisse lucht in het kantoor ook erg belangrijk. Zorg er dus niet alleen voor dat de ruimtes voldoende geventileerd zijn, maar ook dat er voldoende planten in het kantoor staan. Bepaalde planten kunnen namelijk zorgen voor een schonere lucht en meer zuurstof, wat de gezondheid van werknemers kan bevorderen. Daarnaast is bewezen dat de aanwezigheid van groen en planten een kalmerend effect heeft. Ook voor de mentale gezondheid van werknemers hebben planten dus een positief effect.

Gezondheid bevorderen met een actieve levensstijl

Minder zitten is natuurlijk al een goed begin, maar wat echt zoden aan de dijk zet zijn kleine gewoontes om een actieve levensstijl te stimuleren. Moedig medewerkers bijvoorbeeld aan om de trap te nemen in plaats van de lift.

Samen activiteiten ondernemen werkt ook stimulerend. Je zou bijvoorbeeld diverse sportactiviteiten kunnen organiseren voor werknemers zoals samen hardlopen of een fitness bootcamp doen in een park in de buurt. Een andere activiteit die ze samen zouden kunnen doen is een stappenteller competitie. Elke werknemer krijgt een stappenteller en degene met de meeste stappen aan het einde van de dag wint! Een leuke manier om een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren.

Zorg er ook voor dat beweging onderdeel wordt van dagelijkse routines en het kantoorleven. Probeer eens een actieve vorm van team building met het team performance programma van Hole 18. Zo ben je zelfs tijdens team building volop in beweging!

Gezondheid bevorderen doe je samen

Gelukkig staan werknemers er niet alleen voor en kunnen ze op elkaar leunen voor steun. Ze kunnen dus niet alleen samen sportieve activiteiten doen voor een gezond lichaam, maar bijvoorbeeld ook samen vrijwilligerswerk doen voor een gezonde geest.

Zorg ervoor dat je ook het goede voorbeeld geeft als manager of werkgever en deel mee in de activiteiten. Gedeelde smart is immers halve smart! Daarnaast heb je als manager of werkgever ook de optie om programma’s binnen het bedrijf op te zetten om gezondere keuzes te stimuleren. Bijvoorbeeld een programma om te stoppen met roken of voedingsadvies.

Mentale gezondheid bevorderen

Gezondheid bevorderen houdt niet op bij fysieke gezondheid, maar omslaat ook de mentale gezondheid. Als medewerkers niet lekker in hun vel zitten, heeft dit ook een grote invloed op hun functioneren. Besteed dus ook aandacht aan de mentale staat van de werknemers. Wat zijn hun ambities, dromen en doelen en hoe kunnen ze deze bereiken?

Neem ook eens een ‘mental health break’! Haal alle stress en drukte weg, zet de computers uit en maak ruimte voor een meditatie oefening, yoga of een goede dagdroom sessie. Even een moment van mentale rust om vervolgens weer verder te gaan met de dagelijkse routine.

De rol van voeding in een gezondheidsbeleid

Een gezonde levensstijl begint bij een gezonde voeding. Zorg er dus voor dat er voldoende gezonde snacks en voeding beschikbaar is voor de werknemers. Maak je werknemers er ook bewust van wat gezonde keuzes zijn voor maaltijden buiten werktijd en waarom het belangrijk is. Schakel bijvoorbeeld de hulp van een diëtiste in voor een workshop.

Ook is water een cruciaal onderdeel van gezonde voeding. Zorg er dus voor dat er voldoende schoon en koel water beschikbaar is. Bijvoorbeeld door een waterkoeler te installeren op een plek die duidelijk zichtbaar is vanuit het kantoor. Dit stimuleert werknemers om voor water te kiezen in plaats van frisdranken of koffie.

Gezondheid bevorderen stopt niet buiten werktijd

Een gezonde balans tussen werk en vrije tijd is ook erg belangrijk voor het functioneren en de gezondheid van werknemers. Zorg dus ook voor voldoende stimulering buiten werktijden. Organiseer gezellige borrels of gezamenlijke lunches zodat er ook voldoende sociale stimulans is tussen werknemers.

Stimuleer werknemers ook om niet te veel over te werken en zelf de balans tussen werk en vrije tijd gezond te houden. Dit kun je stimuleren door ze voor te lichten over het belang van vaste routines en rituelen, maar ook van een goede nachtrust. Zo zijn werknemers zowel tijdens als na werktijd gezond bezig!

Team aansturen: hoe leid en begeleid je een team?

Je hoort vaker dan ooit de term leiderschap vallen. Een echte leider creëert een visie en brengt zijn of haar team samen. Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen een manager voor je team bent, maar ook een leider? Lees snel verder voor onze team manager tips.

Leiderschap heeft te maken met veranderen. Hoe ga je met veranderingen om en hoe geef je richting en strategie hieraan? Daarin is het verschil tussen leiderschap en management cruciaal. Manage je slechts de veranderingen dan kom je niet vooruit en kun je zelfs vooruitstrevende stappen tegen gaan.

Jouw team inspireren en motiveren

De basis waarop een echte leider een team aanstuurt is motivatie en inspiratie. Hoewel je een teamlid kunt inspireren met extrinsieke motieven zoals promotie of bonussen, is een duidelijke intrinsieke motivatie misschien nog wel belangrijker. Vooral omdat extrinsieke motieven vaak op individueel werken en juist de teamspirit tegen kunnen gaan. Voldoening halen uit hun werk en het behalen van gezamenlijke doelen ligt ten grondslag aan intrinsieke motieven. Dit zijn dus motieven die voor het team gezamenlijk kunnen gelden, waardoor jouw team er ook gezamenlijk aan kan werken.

Daarbij moeten jouw teamleden ook weten waar ze naartoe werken. Een gezamenlijk doel stellen is dus erg belangrijk. Als leider laat je ook zien wat de invloed is van jouw team op dat doel, maar ook waarom dat doel voor elk teamlid belangrijk is. Dit gezamenlijk doel bereiken is niet alleen belangrijk voor het bedrijf, maar ook voor het team zelf. Zorg ervoor dat elk teamlid verantwoordelijkheid neemt voor het behalen van deze doelen, zo maak je van elk teamlid een leider.

Het werkt bovendien motiverend om het behalen van deze doelen te vieren. Des te groter de overwinningen en behaalde doelen, des te groter de beloning. Een kleine overwinning kun je dus al vieren door een schouderklopje of een kop koffie, maar zorg ervoor dat grote overwinningen ook dusdanig gevierd worden. Is er een groot project afgerond? Organiseer dan bijvoorbeeld een groot feest of leuke activiteit. Wil je een leuke activiteit combineren met efficiënte teambuilding? Kijk dan ook eens naar het teamtraject van Hole 18.

Een team leiden in eerlijkheid en openheid

Een goede leider bouwt een relatie van vertrouwen op met zijn of haar team. Daarbij is integriteit uiterst belangrijk! Een goede leider heeft geen tijd voor spelletjes en kantoor roddels, maar is altijd open en eerlijk richting zijn of haar team. Het is dan ook logisch dat deze integere en open houding ook wordt terug verwacht van het team.

Daarnaast zorgt deze open houding ook voor een zekere authenticiteit. Een leider kan alleen zichzelf zijn, ze doen zich dus niet voor als iemand die beter is dan zij. Het is belangrijk om fouten toe te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en jouw team. Beslissingen binnen het team zijn altijd de verantwoordelijkheid van de leider. Als er daarbij fouten worden gemaakt is het dan ook belangrijk om dit niet op een ander of een teamlid af te schuiven, maar als leider daar de volledige verantwoordelijkheid voor te nemen.

team leiden

Jouw team aansturen om problemen te analyseren en oplossen

Dat je als leider verantwoordelijkheid moet nemen voor de beslissingen en fouten die gemaakt worden, betekent niet dat jouw team niet hoeft na te denken over de gevolgen van hun acties. Het is daarom belangrijk om het probleemoplossend vermogen van een team te benadrukken. Wees daarom open over wat er speelt, zodat alle teamleden kunnen meedenken over een nodige oplossing.

Resultaatgericht werken met jouw team

Echte leiders zijn geboren strategen en denken dan ook altijd vanuit een overkoepelende visie. Denk daarbij aan het grote geheel en de gezamenlijke doelen waar je als team en het bedrijf naartoe werkt. Door duidelijke doelen te stellen, weet jouw team precies waar ze aan toe zijn.

Om vervolgens die doelen te bereiken is het ontzettend belangrijk om gestructureerd te werk te gaan. De basis van op een gestructureerde manier doelen bereiken is een realistische planning en goed projectmanagement. Door duidelijke timelines aan te houden, houd je het project overzichtelijk en beheersbaar. Plan bijvoorbeeld dagelijkse of wekelijkse check-ins in, zodat je vinger aan de pols kan houden van de status van het project.

team manager tips

Jouw team aansturen met duidelijke en goede communicatie

Een duidelijke communicatie begint bij jezelf. Als goede leider reflecteer je dus ook op jouw eigen gedrag. Wat voor invloed heeft dit op jouw team? Ook hierbij is een open houding belangrijk, door duidelijk te communiceren over jouw eigen gedrag kan jouw team je beter begrijpen. Jezelf beter leren begrijpen zorgt er bovendien voor dat je ook beter in staat bent om de ander te begrijpen en zo effectiever met elkaar kan communiceren.

Voor een goede communicatie is het ook nodig om altijd de vinger aan de pols te houden bij jouw team, ongeacht hoe druk je zelf bent. Wat heeft jouw team nodig? Zorg ervoor dat jouw team alles binnen bereik heeft wat ze nodig hebben om de gezamenlijke doelen te bereiken.

Als team manager samenwerking stimuleren

Een goede leider verbindt het team met elkaar. Het is daarbij belangrijk om af en toe aan teambuilding oefeningen te doen of gezamenlijke doelen te bespreken met het team. Let daarbij vooral goed op welke connecties je kan maken tussen verschillende teamleden. Hoe kunnen ze elkaar versterken?

Voor een goede samenwerking is het ook nodig dat er geen conflicten ontstaan tussen de teamleden of zelfs tussen het team en de manager. Voorkom conflicten door de juiste teamdynamiek op te bouwen met teambuilding oefeningen. Je kan hier wat meer lezen over verschillende teambuilding oefeningen.

Wees ook niet bang om zelf de mouwen op te stropen en mee te werken in het team. Samenwerken betekent niet alleen dat jouw team samenwerkt, maar ook dat je als manager alles eraan doet om de gezamenlijke doelen te bereiken.

Wat zijn de 5 kenmerken van een sterk team?

Je hebt er veel moeite in gestoken om de juiste werknemers aan te nemen voor jouw bedrijf, maar vormen ze ook samen een sterk team? We hebben een aantal kenmerken op een rijtje gezet van een sterk team, zodat je jouw teamleden kunt inspireren en jouw team kan versterken.

Een sterk team is in balans

Sterke mensen maken nog geen sterk team. Ook al zijn alle werknemers individueel sterke speler, betekent dat niet altijd dat ze gezamenlijk in een team kunnen werken. Zorg er dus voor dat de samenstelling van jouw team in balans is. Het is vaak goed om het team klein te houden, zo kun je gemakkelijk het overzicht bewaren. Zorg er wel voor dat het team, ondanks het kleine aantal teamleden, toch zijn diversiteit behoudt. Qua werkwijze en persoonlijkheid is het goed om een weloverwogen mix te hebben in jouw team.

Aan het hoofd van dat team moet een aangewezen en erkende leider staan om de rest van het team in goede banen te leiden. Kies een leider die het team kan motiveren, helder kan communiceren, goed kan samenwerken, resultaatgericht is en een goed probleemoplossend en -analyserend vermogen heeft.

Een sterk team werkt goed samen

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat een goed team ook goed kan samenwerken. Een cruciaal onderdeel van een goed samenwerken is een effectieve en duidelijke communicatie. Het is belangrijk dat alles bespreekbaar is binnen het team. Dat betekent dat ook feedback makkelijk en open gegeven moet kunnen worden. Om dit in de juiste banen te leiden is het wel belangrijk dat alle teamleden ook om leren gaan met dit soort feedback.

Bij dit soort discussies het belangrijk dat er met een gemeenschappelijk doel en resultaat wordt gecommuniceerd. Ook al verschillen de meningen binnen een team, is het belangrijk dat deze niet persoonlijk worden aangetrokken door de verschillende teamleden. Je werkt immers samen naar een collectief resultaat en doel.

sterk team samenwerken

Een sterk team werkt naar een duidelijk doel

Zorg ervoor dat er een duidelijk en concreet doel gesteld wordt voor het team. Alle teamleden moeten het doel kunnen begrijpen waar ze naartoe werken. Het moet dus voor iedereen duidelijk geformuleerd worden. Doelen die het beste werken zijn doelen met duidelijk meetbare resultaten. Hou het dus niet vaag, maar werk met concrete cijfers en resultaten. Zo kun je de successen in het team makkelijk meten en ook vieren.

De teamleden zijn van elkaar afhankelijk om dit doel te bereiken, daarom is het ook belangrijk om te weten wat de onderlinge samenwerkingen moeten zijn en welke rol de verschillende teamleden hebben binnen het team.

Een sterk team heeft duidelijk afgebakende rollen

Het is belangrijk dat het duidelijk is voor alle teamleden wat hun rol is binnen het team en hoe hun dagelijkse werkzaamheden en projecten eruit zullen zien. Des te sterker deze rol wordt afgebakend, des te meer gedisciplineerd en toegewijd de werknemers aan hun werkzaamheden binnen hun rol kunnen werken. Zorg er wel voor dat je elk teamlid taken toebedeeld waar ze ook goed in zijn. Elk teamlid zal daarbij ook beter verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun eigen werkzaamheden.

Verduidelijking van de rol van elk teamlid zal alleen maar meer betrokkenheid met het bedrijf en het team creëren, evenals het verantwoordelijkheidsgevoel over hun werkzaamheden te versterken. De andere teamleden moeten ook niet bang zijn om een teamlid hierop aan te spreken.

Daarbij is het ook van belang dat de rollen van andere teamleden duidelijk zijn. Zo weten de teamleden precies wat ze aan elkaar hebben en bouw je een communicatief sterk team. Het is ook belangrijk om duidelijk te hebben wie de sterkere en zwakkere schakels zijn binnen het team. Zo kun je ervoor zorgen dat er een goede balans blijft in het functioneren van het team.

sterk team meeting

Een sterk team vertrouwt elkaar

Een team werkt het beste als de grootste angsten weggenomen kunnen worden. Je werkt natuurlijk beter zonder de angst en stress voor conflicten. Een belangrijk onderdeel in het voorkomen van conflicten is het vertrouwen binnen het team te behouden en vergroten. In een sterk team is er geen ruimte voor grote ego’s, maar wel voor toegewijde individuen die in elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen opbouwen kan moeilijk zijn, maar een goed begin zouden teambuilding oefeningen kunnen zijn of een teamtraject bij Hole 18.

Vertrouwen wordt ook opgebouwd door wederzijdse erkenning. Zorg er dus voor dat goede resultaten en successen gevierd worden binnen het team.

Hoe weet je als manager wat er binnen je organisatie speelt?

Als manager van een team is het soms lastig om up-to-date te blijven van alles wat er op de werkvloer gebeurt. Toch is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij jouw werknemers binnen de organisatie, om zo conflicten op de werkvloer te voorkomen. Ook al lijken bepaalde problemen vanuit een management positie wel mee te vallen, soms kunnen deze issues een grote invloed hebben op het dagelijks leven en werken van jouw werknemers.

Een duidelijke structuur: zo behoud je overzicht in jouw organisatie

Zorg voor een duidelijke team structuur waarbij iedereen precies weet wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Geef jouw werknemers ook inzicht in wat hun positie betekent voor de organisatie. Het is soms lastig voor werknemers om een stapje terug te doen van hun dagelijkse werkzaamheden om het grote plaatje te kunnen zien. Neem ze daarom mee hierin, leg uit en verduidelijk de structuur van de organisatie. Wat voor effect heeft hun werk op de organisatie? Wat zou er gebeuren als ze hun werk niet meer zouden doen en wat voor positieve effecten zou de werknemer met zijn functie voor elkaar kunnen krijgen binnen het bedrijf.

Daarbij zijn een goede planning en verwachtingspatronen van cruciaal belang. Met een goede planning weten de werknemers waar ze aan toe zijn en waar naartoe wordt gewerkt. Hierdoor groeit het besef van het gezamenlijke doel van de organisatie in zijn geheel.

Niet alleen de realisatie van het belang van het eigen werk van een werknemer is belangrijk binnen de organisatie, maar ook besef van het werk dat hun collega’s doen. Door wederzijds besef kan de betrokkenheid niet alleen binnen het team, maar ook binnen het gehele bedrijf vergroot worden.

meeting

Een voor allen, allen voor een: de kracht van betrokken personeel

Betrokkenheid van het personeel eindigt niet met het weten wat ze betekenen voor de organisatie, maar ook vooral het voelen daarvan. Als er een sterk groepsgevoel is binnen het team, zijn werknemers bereid voor elkaar door het vuur te gaan. Betrokken zijn met elkaar en met hun eigen werk, zorgt er uiteindelijk voor dat jouw werknemers productiever en efficiënter zullen werken.

Jouw personeel is natuurlijk niet zomaar betrokken bij het bedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer leiders en managers betrokken zijn bij hun personeel, hoe meer betrokken deze werknemers ook zullen zijn bij het bedrijf en hun werk. Het is daarom belangrijk als manager om dagelijks bezig te zijn met het creëren van betrokkenheid binnen jouw team.

De betrokkenheid binnen jouw team zou je kunnen verbeteren door beter en opener te leren communiceren met elkaar. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen door weg te stappen van het bureau en binnen een andere context met elkaar om te gaan. Dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid binnen het team vergroot wordt. Een goed voorbeeld zou het Teamtraject bij Hole 18 kunnen zijn, waar je op laagdrempelige wijze met elkaar hieraan gaat werken. Zo hou je jouw team gemotiveerd en dus ook betrokken.

Het belang van de bila: wat speelt er op de werkvloer

Het is makkelijk om in de dagelijkse werkzaamheden het gevoel kwijt te raken van wat er speelt bij de rest van het team. Je bent immers al druk genoeg met van alles en nog wat. Toch is het belangrijk om vinger aan de pols te houden met wat er speelt op de werkvloer. Hoe voelen jouw teamleden zich? Zijn er zaken die hun functioneren beïnvloeden (op een positieve of negatieve manier)? Wat is de beste manier om in contact te blijven hierover? Plan om de zoveel tijd een bilateraal overleg in met jouw werknemers en vraag naar hun ervaringen.

Idealiter wil je minstens een keer per maand elk lid van jouw team onder vier ogen kunnen spreken. Doordat dit voor iets meer privacy zorgt voor jouw werknemer, maak het de drempel lager om eerlijk en open tegenover elkaar te spreken. Het gesprek draait dan ook niet om het werk waar jouw werknemer mee bezig is, maar om hoe je hen dat werk beter kunt laten doen. Stel dus gerichte vragen zoals ‘Hoe kan ik je helpen?’ en ‘Waarom doen we het werk op deze manier?’.

De bila is ook een goed moment om terug te pakken naar het grote plaatje van het bedrijf. ‘Wat doen we om de waarden van ons bedrijf na te streven?’ Zo blijven jouw werknemers betrokken bij het reilen en zeilen van het gehele bedrijf, maar ook met de merkwaarden die van belang zijn voor het bedrijf. Iedereen die bij jouw bedrijf werkt, hoort een vertegenwoordiger te zijn van jouw bedrijf en merk. Verhoogde betrokkenheid van het personeel zorgt ervoor dat ze met trots voor het bedrijf zullen werken!

bila

Wat is het nut van een communicatietest?

Leestijd 4 min

Waarom zou je een communicatietest doen? Wat is het nut er van?

Simpel eigenlijk. Weten wat jouw manier van communiceren is levert direct het inzicht op dat anderen wellicht anders communiceren dan jijzelf. Dit is helemaal niet erg natuurlijk, soms wel onhandig als je probeert samen iets te bereiken. Jij of de ander moet de communicatie aanpassen zodat je aansluit. Alleen als je aansluit ontstaat er verbinding. Alleen als er verbinding is kom je samen verder.Te vaak zien wij (en hebben dit ook ervaren) dat door het niet kennen van je eigen communicatiestijl aansluiten niet gaat en miscommunicatie ontstaat op de kleinste zaken. Herken je dit? Deel je ervaringen online.

Goed communiceren zorgt voor effectief samenwerken.

Hoe kom je er achter hoe je overkomt op de ander en waar je gesprekspartner behoefte aan heeft als je met hem/haar samenwerkt? Door goed te kijken naar het gedrag van jezelf en de ander wanneer je communiceert. Met gedrag bedoelen we verbaal – wat je zegt – en non-verbaal – houding, gezichtsuitdrukking en intonatie. Een combinatie van verbaal en non-verbaal gedrag in een herkenbaar gedragspatroon noemen we de communicatiestijl. Je eigen communicatiestijl kun je niet zomaar veranderen. En dat is ook zeker niet de bedoeling! Door je eigen stijl goed te kennen, kun je je kwaliteiten effectiever gebruiken en je valkuilen vermijden. Als je je bewust bent van de stijl van je gesprekspartner, dan kun je kiezen hoe je hierop afstemt. De kans dat je je gespreksdoel bereikt, wordt hiermee veel groter. En dan wordt samenwerken leuker en effectiever!

Communicatiemodel van Merill & Reid (VS, 1985)

Dit model bestaat uit 2 assen:

 1. de wijze van beïnvloeden: ruimte geven of ruimte nemen
 2. de mate waarin je je beleving van wat je meemaakt uit of benoemt

Communicatiestijlen

Wat zijn dan die communicatiestijlen? In de basis zijn er vier communicatiestijlen die allemaal even goed zijn. De één is niet beter dan de ander. De één kan soms wel effectiever zijn dan de ander.

De assen vormen samen vier verschillende communicatiestijlen:

 1. directieve stijl: combinatie van ruimte nemen en inhouden van emoties 
 2. expressieve stijl: combinatie van ruimte nemen en uiten van emoties
 3. coöperatieve stijl: combinatie van ruimte geven en uiten van emoties
 4. beschouwende stijl: combinatie van ruimte geven en inhouden van emoties
Welke van de vier stijlen heeft jouw voorkeur? Doe de gratis test!

Doe de gratis DISC test en ervaar je eigen voorkeursgedrag en communicatiestijl.
Ga naar > https://www.123test.nl/disc-test/ en doe de gratis DISC test en ervaar in het kort waar jouw voorkeursstijl in gedrag en communicatie zit.

Heb jij de test gedaan, deel hier je ervaringen online!Voor meer effectiviteit stuur de nieuwsbrief door naar je collega’s en laat hem of haar ook te test invullen en vergelijk de uitkomsten met elkaar.