samenwerken

Wat zijn de 5 kenmerken van een sterk team?

Je hebt er veel moeite in gestoken om de juiste werknemers aan te nemen voor jouw bedrijf, maar vormen ze ook samen een sterk team? We hebben een aantal kenmerken op een rijtje gezet van een sterk team, zodat je jouw teamleden kunt inspireren en jouw team kan versterken.

Een sterk team is in balans

Sterke mensen maken nog geen sterk team. Ook al zijn alle werknemers individueel sterke speler, betekent dat niet altijd dat ze gezamenlijk in een team kunnen werken. Zorg er dus voor dat de samenstelling van jouw team in balans is. Het is vaak goed om het team klein te houden, zo kun je gemakkelijk het overzicht bewaren. Zorg er wel voor dat het team, ondanks het kleine aantal teamleden, toch zijn diversiteit behoudt. Qua werkwijze en persoonlijkheid is het goed om een weloverwogen mix te hebben in jouw team.

Aan het hoofd van dat team moet een aangewezen en erkende leider staan om de rest van het team in goede banen te leiden. Kies een leider die het team kan motiveren, helder kan communiceren, goed kan samenwerken, resultaatgericht is en een goed probleemoplossend en -analyserend vermogen heeft.

Een sterk team werkt goed samen

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat een goed team ook goed kan samenwerken. Een cruciaal onderdeel van een goed samenwerken is een effectieve en duidelijke communicatie. Het is belangrijk dat alles bespreekbaar is binnen het team. Dat betekent dat ook feedback makkelijk en open gegeven moet kunnen worden. Om dit in de juiste banen te leiden is het wel belangrijk dat alle teamleden ook om leren gaan met dit soort feedback.

Bij dit soort discussies het belangrijk dat er met een gemeenschappelijk doel en resultaat wordt gecommuniceerd. Ook al verschillen de meningen binnen een team, is het belangrijk dat deze niet persoonlijk worden aangetrokken door de verschillende teamleden. Je werkt immers samen naar een collectief resultaat en doel.

sterk team samenwerken

Een sterk team werkt naar een duidelijk doel

Zorg ervoor dat er een duidelijk en concreet doel gesteld wordt voor het team. Alle teamleden moeten het doel kunnen begrijpen waar ze naartoe werken. Het moet dus voor iedereen duidelijk geformuleerd worden. Doelen die het beste werken zijn doelen met duidelijk meetbare resultaten. Hou het dus niet vaag, maar werk met concrete cijfers en resultaten. Zo kun je de successen in het team makkelijk meten en ook vieren.

De teamleden zijn van elkaar afhankelijk om dit doel te bereiken, daarom is het ook belangrijk om te weten wat de onderlinge samenwerkingen moeten zijn en welke rol de verschillende teamleden hebben binnen het team.

Een sterk team heeft duidelijk afgebakende rollen

Het is belangrijk dat het duidelijk is voor alle teamleden wat hun rol is binnen het team en hoe hun dagelijkse werkzaamheden en projecten eruit zullen zien. Des te sterker deze rol wordt afgebakend, des te meer gedisciplineerd en toegewijd de werknemers aan hun werkzaamheden binnen hun rol kunnen werken. Zorg er wel voor dat je elk teamlid taken toebedeeld waar ze ook goed in zijn. Elk teamlid zal daarbij ook beter verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun eigen werkzaamheden.

Verduidelijking van de rol van elk teamlid zal alleen maar meer betrokkenheid met het bedrijf en het team creëren, evenals het verantwoordelijkheidsgevoel over hun werkzaamheden te versterken. De andere teamleden moeten ook niet bang zijn om een teamlid hierop aan te spreken.

Daarbij is het ook van belang dat de rollen van andere teamleden duidelijk zijn. Zo weten de teamleden precies wat ze aan elkaar hebben en bouw je een communicatief sterk team. Het is ook belangrijk om duidelijk te hebben wie de sterkere en zwakkere schakels zijn binnen het team. Zo kun je ervoor zorgen dat er een goede balans blijft in het functioneren van het team.

sterk team meeting

Een sterk team vertrouwt elkaar

Een team werkt het beste als de grootste angsten weggenomen kunnen worden. Je werkt natuurlijk beter zonder de angst en stress voor conflicten. Een belangrijk onderdeel in het voorkomen van conflicten is het vertrouwen binnen het team te behouden en vergroten. In een sterk team is er geen ruimte voor grote ego’s, maar wel voor toegewijde individuen die in elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen opbouwen kan moeilijk zijn, maar een goed begin zouden teambuilding oefeningen kunnen zijn of een teamtraject bij Hole 18.

Vertrouwen wordt ook opgebouwd door wederzijdse erkenning. Zorg er dus voor dat goede resultaten en successen gevierd worden binnen het team.