Hoe werken de aandachtscirkels van Eberspächer?

Ken je dat gevoel dat je éen bent met je taak en de rest van de wereld er even niet toe doet? Je wordt niet afgeleid door kletsende collega’s, rammelende telefoontjes of de geur van verse koffie? Dan heb je geluk, er zijn maar weinig mensen die zich volledig af kunnen sluiten van de buitenwereld. Terwijl die staat van opperste concentratie erg gewenst is in het leven. Een goede focus levert je veel op, wat betreft efficiency, kwaliteit en werktempo.

Concentratie in zes niveaus

Topsport bedrijven en goed willen presteren op het werk zijn vaak 1 op 1 met elkaar te vergelijken. Duitse sportpsycholoog Eberspächer ontwikkelde een model van aandachtscirkels, om meer inzicht te krijgen in de mate van concentratie en mogelijke afleidende factoren. Het model van aandachtscirkels van Eberspächer (figuur 1) wordt veel gebruikt binnen topsport, maar ook het bedrijfsleven kan profiteren van dit model.

Eberspächer bracht zes niveaus aan in het model van aandachtscirkels. Elk niveau staat symbool voor de hoeveelheid aandacht die je voor je taak hebt. Hoe dichter bij het centrum, hoe beter je concentratie, hoe verder je afwijkt naar de buitenste cirkels, hoe meer je afgeleid wordt.

aandachtscirkels-eberspacher

Figuur 1

De eerste (binnenste) cirkel

Goud behalen lukt alleen als je focus volledig is en je je in de eerste aandachtscirkel bevindt. Je bent dan namelijk volledig bezig met jezelf en je taak, je doel staat centraal bij alles wat je doet. Stoorzenders uit je omgeving deren je niet. De ideale situatie om het beste resultaat te behalen, zowel op het sportveld als op je werk.

De tweede cirkel

De tweede cirkel staat symbool voor de afleidingen uit de directe omgeving, zoals de eerder genoemde geur van koffie, of je collega’s die in je buurt staan te praten. Fysieke ongemakken, zoals ziekte, of hitte vallen ook onder deze directe afleidingen. De zon in je ogen als je staat te keepen. De piepende telefoon van je collega terwijl jij bezig bent met een moeilijke berekening. Je concentratie verbeteren heb je op dit moment vaak volledig in eigen hand.

De derde cirkel

Bij de derde cirkel wordt de afleiding globaler. Je wordt afgeleid door de gedachte hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Je vergelijkt de meest ideale situatie met de werkelijkheid. Deze vergelijking is over het algemeen negatief, waardoor de kans bestaat dat het bereiken van je doel stagneert. Je bent de grip verloren op de omgeving. Voorbeelden van afleidingen uit deze cirkel zijn de gedachte dat als je minder gedronken had, je de volgende dag niet met een kater op het veld zou hebben gestaan. Of het verwijt dat wanneer je de vergaderstukken beter had doorgelezen, je tijdens de meeting niet met je mond vol tanden had gestaan.

aandacht - geirriteerde man

De vierde cirkel

Op een gegeven moment gaat het niet meer over het doel bereiken, maar over winnen of verliezen. Je bevindt je in de vierde cirkel van Eberspächer. Tijdens vergaderingen voel je je snel aangevallen of onzeker over je kwaliteiten: ‘Als mijn secretaresse haar werk beter deed, was ik niet te laat gekomen’. Ook op het sportveld komt deze irritatie ook vaak voor: ‘Als Jan de bal nou eens af zou spelen, dan zou een ander wél kunnen scoren’.

De vijfde cirkel

Als je aandacht door je onzekerheid of je kwaadheid verlegd wordt naar de gevolgen van gedragingen om je doel te bereiken, dan ben je erg ver afgedwaald van het centrum van de aandachtscirkels. Een voorbeeld is de angst dat je ontslagen wordt of uit het team gezet wordt vanwege je slechte inbreng.

De zesde (buitenste) cirkel

Wat doe ik hier eigenlijk?’ Er kan een moment komen dat deze gedachte door je hoofd gaat spoken. Je hebt de zesde aandachtscirkel van Eberspächer bereikt. Het doel is niet langer in zicht, de meerwaarde is verloren gegaan en je ziet je deelname als pure tijdsverspilling. Het vergt veel energie om vanuit deze cirkel jezelf weer meer naar binnen te werken. Volledig stoppen met wat je doet kan ook een acceptabele optie zijn.

> Bekijk het teamtraject

Meer weten over de aandachtscirkels van Eberspächer?

Meer weten over de aandachtscirkels van Eberspächer?

Tips om je aandacht te versterken

Bij alle belangrijke taken die je doet, kan het handig zijn om inzicht te hebben in je positie in de aandachtscirkels van Eberspächer. Ook al is het heerlijk om af en toe lekker weg te dromen, op het sportveld en op je werk presteer je nu eenmaal het beste als je aandacht niet afgeleid wordt van het hoofddoel. Je moet je dus bij voorkeur in de eerste aandachtscirkel bevinden. Hoe je dat bereikt?

  1. Probeer afleidende omstandigheden te negeren of te accepteren. Je hebt er vaak geen invloed op, wind je er dus ook niet over op.
  2. Schrijf belangrijke zaken die je afleiden op en geef jezelf naderhand de tijd om ermee aan de slag te gaan. Daardoor kun je ze in het nu loslaten.
  3. Wees bewust van de oorzaak van het gebrek aan concentratie. Door de bewustwording kun je je focus vaak de goede richting insturen.
  4. Vraag jezelf af of je twijfel of angst terecht is. Kun je niet bijdragen aan de prestaties van het team, dan kun je besluiten de plaats te verlaten.

Je prestaties zullen met sprongen vooruit gaan als je hoofdzaken en bijzaken goed van elkaar leert scheiden. Je kunt je aandacht sturen naar het belangrijkste aspect van dat moment. Bewustwording is daarbij essentieel.

Hoe houd jij je aandacht bij belangrijke zaken? Deel je gouden tip en help anderen de binnenste cirkel te bereiken.

Meer weten over de aandachtscirkels van Eberspächer?